Vlada se je na stavko zdravnikov odzvala s posebnim odlokom

Z začetkom petka bodo v veljavo stopili ukrepi, ki se nanašajo na umike soglasij za nadurno delo zdravnikov, kar zdravstvene ustanove sili v reorganizacijo dela. V luči te reorganizacije je ministrstvo za zdravje sprejelo nabor storitev, ki morajo biti kljub stavki zdravniškega sindikata Fides zagotovljene. Vlada je v ta namen sprejela odlok, ki natančno določa, katere zdravniške storitve morajo biti izvajane tudi v času stavke, s ciljem zaščite temeljnih človekovih pravic in zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva.

Ministrica za zdravje, Valentina Prevolnik Rupel, je poudarila, da je “cilj vlade zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava”. Odlok določa, da morajo zdravniki ne glede na stavko opraviti vse storitve s stopnjo nujnosti “zelo hitro”, storitve za ranljive skupine, kot so invalidi, izdati bolniška potrdila in listi, napotiti paciente na nadaljnje zdravljenje in zagotavljati informacije o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše ter posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Zavedam se pomembnosti pravice do stavke, vendar pa ta mora biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati na drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti – še zlasti pa ne pri naših najranljivejših prebivalcih, kot so invalidi in starejši.

Valentina Prevolnik Rupel

Ministrica je izpostavila, da se vlada z odlokom odziva na kršitve in prijave, prejete med stavko, in opozorila na omejitve dostopnosti invalidov do zdravstvenih pregledov, potrebnih za podaljšanje vozniških dovoljenj, kar jim “onemogoča vsakodnevno mobilnost in vključevanje v delo in družbo”. Prav tako je poudarila stiske svojcev stanovalcev domov za starejše, ki zaradi stavke niso bili obveščeni o zdravstvenem stanju svojih bližnjih.

S takimi omejitvami je invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in nasploh v družbo. S tem se jim poslabša življenjski standard, poslabša se jim kakovost življenja. Zato stavka Fidesa nikakor ne more biti upravičen razlog za neizvajanje teh storitev.

Valentina Prevolnik Rupel

Vlada z odlokom zagotavlja, da kljub trajanju stavke, ki traja že sedmi teden, ne bo prišlo do odlašanja z nujnimi storitvami, ki bi lahko pacientom povzročilo resno zdravstveno škodo. Odlok stopa v veljavo v petek, z namenom zagotoviti nadaljevanje kritičnih zdravstvenih storitev in zaščititi pravice najranljivejših skupin v družbi.

“Prav tako je v skladu z odlokom treba izvajati obravnavo pacientov z napotnico zelo hitro, glede na to, da Fidesova stavka traja že sedem tednov in da je čas njenega zaključka težko napovedati, bi odlašanje s temi storitvami pacientom lahko povzročilo resno zdravstveno škodo.” 

Valentina Prevolnik Rupel

Začetek uveljavljanja umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo

V luči bližajočega se petka, ko bodo začeli veljati umiki soglasij za nadurno delo, ki so jih zdravniki napovedali kot del svojih stavkovnih aktivnosti, se slovenske bolnišnice in zdravstveni domovi intenzivno pripravljajo na reorganizacijo dela. V zdravniškem sindikatu Fides poročajo, da se je za ta korak odločila več kot polovica slovenskih zdravnikov, medtem ko na ministrstvu za zdravje navajajo, da je soglasja za nadurno delo umaknilo približno 30 odstotkov zdravnikov v bolnišnicah in okoli 20 odstotkov v zdravstvenih domovih.

Po besedah predsednika Fidesa, Damjana Polha, bodo zdravniki po uveljavitvi umikov soglasij delali največ 48 ur na teden, vključno z največ 8 nadurami, ter ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno. “To je povsem v skladu z evropsko direktivo o delovnem času,” pojasnjuje Polh.

Kot odziv na stavkovne aktivnosti nekatera vodstva zdravstvenih ustanov sprejemajo protiukrepe, med drugim preklic soglasij za delo zdravnikov pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev. Kljub temu se nekatera vodstva za tak korak niso odločila, saj opozorila kažejo na pomembno vlogo, ki jo številni zdravniki igrajo pri zagotavljanju osnovnega delovanja javnih ustanov, predvsem v manjših bolnišnicah in zdravstvenih domovih.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Vlada RS X