Stavka zdravnikov: Fides in vlada še vedno brez dogovora

V osmem tednu zdravniške stavke se je nadaljevalo iskanje rešitev za zahteve Zdravniškega sindikata Fides, vendar brez vidnih napredkov v dialogu z vladno stranjo. V sredo zvečer je sindikat prejel najnovejši predlog vlade, ki naj bi naslovil stavkovne zahteve, a iz Fidesa poročajo, da ta predlog ne odraža dogovorov, ki so bili doseženi na pogajanjih dan prej. Po mnenju sindikata predlog predstavlja le delno modificirano različico tistega, ki je bil podan že sredi januarja, brez konkretizacije rešitev, ki bi zagotavljale izvršljivost dogovorjenega.

Neskladje med pričakovanji Fidesa in vladnim predlogom kaže na globlje nesoglasje v razumevanju problematike. V odzivu na situacijo se je Fides odločil sprejeti pobudo za mediacijo, ki jo je predlagal Mediacijski center Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije. Pobuda za mediacijo je bila videna kot možnost za premik z mrtve točke, zato so iz Fidesa k sodelovanju pozvali tudi vlado. Vendar je zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel izrazila stališče, da bi vlada pobudo za mediacijo obravnavala le ob pogoju zamrznitve stavke, kar v sindikatu ocenjujejo kot nesprejemljivo in zaskrbljujoče. Iz Fidesa sporočajo, da takšen pristop vlade kaže na pomanjkanje resnične volje po reševanju situacije in končanju stavke.

Na pogajanjih smo se namreč dogovorili, da bo vlada poslala konkretno spremenjen predlog sporazuma z rešitvami, ki bodo med drugim tudi jamčile njegovo izvršljivost. Tega v prejetem ni, saj predstavlja le delno modificiran predlog iz sredine januarja.

Fides

Osmi teden stavke

Stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo vodi Fides, se je začela 15. januarja in zdaj traja že osmi teden. Osnovne zahteve sindikata vključujejo ureditev plačnega sistema v okviru posebnega zdravstvenega stebra, določitev jasne karierne poti za zdravnike ter odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač za starejše zdravnike. Po več neuspešnih pogajalskih srečanjih z vladno stranjo je sindikat konec januarja sprejel sklep o preklicu soglasij za nadurno delo, ki so se večinoma začeli uveljavljati v začetku marca, čeprav so nekateri zdravniki v vmesnem obdobju svoje preklice umaknili.

Negotovost glede izida stavke in pogajanj ostaja, saj obe strani vztrajata pri svojih stališčih. Vladni predlogi do zdaj niso zadostili pričakovanjem Fidesa, ki si prizadeva za temeljite rešitve in izboljšave v zdravstvenem sistemu, ki bi bile v korist tako zdravstvenih delavcev kot tudi pacientov. Razkorak med pričakovanji in ponujenimi rešitvami tako ostaja osrednja ovira za dosego dogovora, ki bi končal eno najdaljših zdravniških stavk v zgodovini.

[vir: 24ur]; Portal24; Foto: Freepik