Slovenija z izdajo ljudskih obveznic zbrala 261 milijonov evrov

Slovenija je izdala svoje prve t. i. ljudske obveznice, s katerimi je zbrala skupno 261 milijonov evrov. Te obveznice bodo od torka naprej prosto trgovane na Ljubljanski borzi, s čimer bodo postale dostopne širšemu krogu vlagateljev, vključno s pravnimi osebami.

Vpis ljudskih obveznic, namenjenih izključno polnoletnim fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, je potekal med 1. in 16. februarjem, pri čemer je bilo možno vpisati od 1.000 do 100.000 evrov na osebo. Država je prvotno načrtovala izdati obveznice v skupni vrednosti 250 milijonov evrov, a je zaradi preseženega povpraševanja ta številka narasla na 261 milijonov evrov.

Včeraj pa je bilo na račune vlagateljev vpisano vseh 258.398 naročenih vrednostnih papirjev, skupaj z dodatnim odstotkom obveznic, ki so bile dodeljene Novi KBM kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti. S tem je skupno izdanih 261.000 obveznic z oznako RS94, ki imajo ročnost treh let in letno obrestno mero 3,4 odstotka. Obresti bodo izplačevane letno, prvič na današnji dan v letu 2025.

Obveznice je vpisalo 9.427 oseb, od katerih jih je 5.659 odprlo nove trgovalne račune. Finančni minister Klemen Boštjančič je izrazil zadovoljstvo nad odzivom državljanov, ki so pokazali veliko zanimanje za tovrstne naložbe, s čimer je bil dosežen eden od ključnih ciljev – spodbuditi zanimanje za kapitalski trg.

Izdaja ljudskih obveznic je del širše strategije za zagotavljanje sredstev državnemu proračunu, ki bo med drugim namenjen obnovi Slovenije po nedavnih poplavah. Ta korak ne predstavlja le pomembne finančne priložnosti za vlagatelje, ampak tudi ključni element prihodnjih prizadevanj za obnovo in razvoj države.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24