Odbor za notranje zadeve podprl novelo zakona za razdelitev spornih računalnikov

Na parlamentarnem odboru za notranje zadeve so v drugi obravnavi podprli predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki omogoča razdelitev prenosnih računalnikov osebam v stiski. Ta predlog je bil povod za interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo, Emilije Stojmenove Duh. Odbor je prav tako podprl predlog zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev, s čimer se nadaljuje usmeritev Slovenije k digitalni preobrazbi.

V lani sprejeti noveli istega zakona je ministrstvo za digitalno preobrazbo uvedlo nov ukrep za povečanje dostopnosti računalniške opreme za tiste, ki si je sami ne morejo privoščiti, s čimer je bil ustanovljen poseben računalniški sklad pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. V tem skladu je bilo prvotno okoli 500.000 upravičencev.

Predlog novele tako kot upravičence določa vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred. Koalicijske poslanske skupine so danes predlagale dopolnilo, ki spreminja koncept dostopa do mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. “Možnost izposoje računalniške opreme tako ni več koncipirana kot pravica, temveč se dostop do mehanizma veže na ciljne skupine, ki se oblikujejo glede na zakonsko določena merila,” so zapisali v obrazložitvi predlaganega dopolnila.

Usklajena dopolnila

Dopolnila k predlogu zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, so v precejšnji meri uskladili z mnenjem zakonodajno-pravne službe. Predstavnica te službe, Barbara Gerečnik, je poudarila, da dopolnila bistveno spreminjajo vsebino predloga zakona in koncept mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Kljub predlogu Jožefa Horvata (NSi) za prekinitev seje in nadaljevanje obravnave v prihodnjih dneh, so člani odbora glasovanje izvedli, pri čemer so koalicijski poslanci predlog zakona podprli, opozicija pa je bila proti.

Kritike s strani opozicije, zlasti SDS, so se nanašale na nakup prenosnih računalnikov, ki naj bi bil negospodaren in nesmotrn. Zvonko Černač (SDS) je izrazil nasprotovanje predlogu zakona, ki vključuje razdelitev prenosnih računalnikov, in ga označil za “kriminalni posel”. Kljub temu je ministrstvo za digitalno preobrazbo napovedalo, da bo del kupljenih računalnikov, točneje 2.961 izmed 13.000, razdelilo šolam in zavodom.

Poleg tega so člani odbora podprli tudi predlog zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev, ki določa Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) kot pristojni organ za koordinacijo digitalnih storitev. AKOS bo med drugim nadzoroval spoštovanje izvajanja akta pri ponudnikih in podeljeval status zaupanja vrednih prijaviteljev za opozarjanje na nezakonite prakse na spletu.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Bor Slana/STA https://servis.sta.si/fotoservis/1200209