Nemčija na poti okrevanja? BDP v prvem četrtletju poskočil za 0,2 odstotka.

Zvezni statistični urad je objavil končno oceno četrtletnega poročila o bruto domačem proizvodu (BDP) za prvo četrtletje 2024. Po zadnjih podatkih se je nemški BDP povečal za 0,2 odstotka, kar je precejšen napredek v primerjavi z minus 0,5 odstotka v prejšnjem četrtletju. Ta rast je bila v skladu z napovedmi analitikov.

Glavni dejavnik rasti BDP so bile bruto investicije v osnovna sredstva, ki so v prvem četrtletju narasle za 1,2 odstotka z minus 2,1 odstotka v četrtem četrtletju 2023, kar je predvsem posledica napredka v gradbenih naložbah. Povečanje zunanje trgovine je prav tako pomembno prispevalo k rasti. Izvoz se je povečal za 1,1 odstotka, medtem ko je uvoz narasel za 0,6 odstotka, kar je izboljšanje glede na prejšnje četrtletje.

Medletni BDP je v prvem četrtletju 2024 znašal minus 0,2 odstotka, kar je enako kot prejšnje četrtletje in v skladu s tržnimi pričakovanji.

Inflacija

Inflacija v Nemčiji je aprila 2024 znašala 2,2 odstotka, kar je enako kot marca in nižje od februarskih 2,5 odstotka. To predstavlja pozitiven znak za največje evropsko gospodarstvo, saj se inflacija postopoma vrača proti 2-odstotnemu cilju Evropske centralne banke (ECB). Kljub temu so nemški potrošniki še vedno previdni pri porabi. Zasebna in državna poraba sta upadli za 0,4 odstotka, kar je verjetno posledica negotovosti glede dolgoročnih učinkov višjih obrestnih mer in gospodarskih težav.

Ruth Brand, predsednica zveznega statističnega urada, je v izjavi dejala: “Stopnja inflacije je od začetka leta nižja od treh odstotkov. Predvsem cene energije in hrane so od januarja 2024 zavirale inflacijo. Vendar je osnovna inflacija, merjena kot sprememba indeksa cen življenjskih potrebščin brez hrane in energije, od začetka leta višja od skupne inflacije.”

Izzivi za nemško gospodarstvo

Nemško gospodarstvo se je v zadnjih mesecih soočalo z več izzivi, vključno z nepremičninsko krizo, stavkami v letalskih družbah in šibkim gospodarstvom. Kljub temu najnovejše poročilo o BDP kaže na možen preobrat. Po mnenju KPMG je ocena nemške vlade o gospodarskih obetih za leto 2024 nekoliko boljša kot na začetku leta, saj je napoved gospodarske rasti za letos zvišana za 0,1 odstotka na 0,3 odstotka.

Padajoče cene energije, nižje stopnje inflacije, monetarno sproščanje in okrevanje svetovnega gospodarstva, od katerega ima koristi izvozno usmerjeno nemško gospodarstvo, naj bi zagotovili okrevanje tako zasebnim gospodinjstvom kot industriji. Pomemben zagon rasti naj bi dala predvsem zasebna potrošnja, ki jo poganjajo rast realnih plač in stabilen trg dela.

Kljub pozitivnim signalom ostajajo strukturni problemi, zaradi česar bo nemška vlada morala nadaljevati prizadevanja za krepitev Nemčije kot poslovne lokacije, da bi dosegla višjo rast na srednji in dolgi rok.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pixabay