Inflacija se umirja, na letni ravni 3,3-odstotna; na mesečni ravni 0,6-odstotna deflacija

Cene življenjskih potrebščin so se v letu dni v povprečju dvignile za 3,3 odstotka. Na mesečni ravni pa so zimske razprodaje oblačil in obutve največ prispevale k deflaciji, znašala je 0,6 odstotka, navaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS).

Letna rast cen ponovno navzdol

Na letni ravni smo imeli v januarju 3,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 10,0-odstotno).

V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 4,6 odstotka, blago pa za 2,7 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,9 odstotka oz. 2,1 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,3 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,2 odstotka). S po 0,5 odstotne točke vpliva so sledile podražitve iz skupin stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 3,6 odstotka) ter zdravstvo (za 9,4 odstotka), navaja SURS.

Mesečno rast cen so znižale zimske razprodaje

V nasprotju s prejšnjima dvema letoma smo v letošnjem januarju zopet zaznali upad cen. Te so se na mesečni ravni v povprečju znižale za 0,6 odstotka.

To je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve, ki so se ob sezonskih razprodajah pocenili za 8,3 odstotka in k deflaciji prispevali 0,6 odstotne točke. Po 0,2 odstotne točke so dodale pocenitve pogonskih goriv (bencin je bil cenejši za 4,7 odstotka in dizel za 4,5 odstotka) ter počitniških aranžmajev v tujini (za 12,0 odstotka). Opazno so se znižale tudi cene zemeljskega plina (za 9,7 odstotka); njihov prispevek k deflaciji je bil 0,1 odstotne točke.

Po drugi strani je mesečno deflacijo za 0,2 odstotne točke znižala 5-odstotna podražitev električne energije. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene toplotne energije (za 7,7 odstotka), počitniških aranžmajev doma (za 4,1 odstotka) in mesa (za 1,3 odstotka).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 3,4-odstotna (v prejšnjem januarju 9,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,6-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 5,3 odstotka, cene blaga pa za 2,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,5 odstotka in poltrajno blago za 2,4 odstotka, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 2,0 odstotka.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila decembra 2023 v državah članicah EMU 2,9-odstotna (mesec prej 2,4-odstotna) in v državah članicah EU 3,4-odstotna (mesec prej 3,1-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (0,4-odstotna), najvišja na Češkem (7,6-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 3,8 odstotka, je poročilo zaključil SURS.

vir; Foto: Pixabay ; Portal24