Evropska komisija napovedala deblokado sredstev za Poljsko

Evropska komisija je sporočila, da se pripravlja na sprostitev do 137 milijard evrov kohezijskih skladov in skladov za okrevanje Poljske. Sredstva so bila zaradi pomislekov glede spoštovanja načel pravne države v državi namreč blokirana. Napoved je prišla med obiskom predsednice Komisije Ursule von der Leyen na Poljskem, kjer sta s poljskim premierjem Donaldom Tuskom obravnavala ta vprašanja.

Do preboja je prišlo po nedavnem obisku poljskih uradnikov v Bruslju, kjer so predstavili akcijski načrt z devetimi osnutki zakonov, namenjenimi krepitvi neodvisnosti pravosodja v Poljski, od najvišjega sodišča do nižjih instanc. Von der Leyen je izrazila navdušenje nad poljskimi prizadevanji za vzpostavitev pravne države kot temelja družbe, kjer prevladuje zaupanje v institucije in pravila. Von der Leyen je obljubila, da bo Evropska komisija naslednji teden predstavila dve odločitvi, ki bodo Poljski omogočili dostop do prej blokiranih sredstev, kar pomeni pomemben korak naprej v odnosih med EU in Poljsko.

Poljska je bila prej pod vladavino stranke Zakon in pravičnost (PiS) soočena z omejitvami dostopa do 76,5 milijarde evrov kohezijskih sredstev in dodatnih sredstev za okrevanje po COVID-19 zaradi zaskrbljenosti glede pravosodne neodvisnosti in političnega vmešavanja. Premier Tusk, ki je oblast prevzel sredi decembra, je obljubil ponovno vzpostavitev demokracije in sprostitev sredstev, ključnih za razvojne projekte in spodbujanje zelenih ter digitalnih prehodov v državi

Poljska napreduje v prizadevanjih za dostop do EU sredstev

Poljska je takoj predložila zahtevo za prvo plačilo v višini 6,3 milijarde EUR nepovratnih sredstev in posojil iz sklada za nepovratna sredstva in posojila namenjena sanaciji, ter izvedla samooceno za pridobitev kohezijskih sredstev. Ta korak je sprožil notranji postopek Komisije za preverjanje izpolnjevanja sodnih pogojev.

Premier Donald Tusk je poudaril pomen tega koraka za Poljsko. Tusk je pri slednjem omenil nedavne volitve kot dokaz zavezanosti države demokraciji in pravni državi. Po njegovih besedah, bo denar uporabljen za soočanje s ključnimi izzivi, ki stojijo pred državo.

Kljub pričakovanjem o sprejetju odločitev s strani Komisije v prihodnjem tednu, izplačila kohezijskih sredstev in sredstev za okrevanje ne bodo izvedena takoj ali brezpogojno. Sredstva se bodo sproščala postopoma, glede na napredek projektov in izpolnjevanje reform ter naložb, ki so pogoj za financiranje. Države članice morajo izpolniti svoje obveznosti do avgusta 2026.

Poseben poudarek je na obnovi neodvisnosti sodstva v Poljski, ki je ključni pogoj za pridobitev sredstev. To zahteva odpravo spornih sprememb, ki jih je uvedla prejšnja vlada, zlasti v zvezi z disciplinskim senatom vrhovnega sodišča, kar je bilo tarča kritik s strani Evropskega sodišča (ECJ). ECJ je prejšnje reforme razglasilo za nezdružljive z zagotovili dostopa do neodvisnega in nepristranskega sodišča.

[Vir: Euronews]; Portal24