Državni sekretar Šefic zaključil z individualnimi pogovori v Braslovčah

V Braslovčah so pod vodstvom državnega sekretarja Boštjana Šefica, ki je na čelu Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, potekali dvodnevni individualni pogovori z lastniki objektov, ki so predvideni za morebitno odstranitev zaradi visoke ogroženosti s poplavami in plazovi. Državni sekretar Šefic je s sodelavci in strokovnjaki Državne tehnične pisarne te pogovore opisal kot konkretne, podrobne, izčrpne in konstruktivne.

Pogovori, ki so trajali več kot 20 minut na posameznika, so bili namenjeni odgovarjanju na individualna in splošna vprašanja lastnikov. Zaradi obsežnosti in temeljitosti so aktivnosti trajale dlje, kot je bilo sprva načrtovano. Lastnikom, ki takoj niso prejeli vseh odgovorov, so bili obljubljeni naknadni odgovori in dodatne informacije.

Osredotočenost je bila na pridobivanju mnenj lastnikov o štirih možnostih, ki jih država ponuja v primeru odstranitve ogroženih objektov. Te informacije so ključne za načrtovanje nadaljnjih korakov v procesu obnove in preprečevanja nadaljnjih škod po poplavah in plazovih.

V naslednjih dneh bodo udeleženci pogovorov prejeli zabeležke srečanj, s priložnostjo za dopolnila in dodatna vprašanja. Služba Vlade za obnovo po poplavah in plazovih skupaj s strokovnjaki Državne tehnične pisarne ostaja na voljo za vsa vprašanja, poizvedovanja in nasvete, pri čemer se vsakemu posameznemu primeru posveča z veliko mero skrbnosti.

Pomembno je, da ne pade senca dvoma na natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi.

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih

Časovnica nadaljnjih aktivnosti

V okviru individualnih pogovorov, ki jih vodi Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih pod vodstvom državnega sekretarja Boštjana Šefica, se udeležencem predstavi časovnica nadaljnjih aktivnosti v procesu odstranjevanja objektov, ki so ogroženi zaradi naravnih nesreč. Sklep o odstranitvi, ki temelji na strokovnih mnenjih, se pričakuje konec marca ali v začetku aprila. Ta sklep, utemeljen z varovanjem življenja in zdravja ljudi ter razglašen za javno korist, bo potreboval potrditev Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo. Po potrditvi bo sledila javna razgrnitev in do konca maja zbiranje ter odgovori na pripombe javnosti. Cenitve bodo izvedene, pogodbe pa se pričakujejo v juniju in juliju.

Prvi paket ukrepov je že v fazi obravnave in potrjevanja, pri čemer se daje prednost tistim, ki so v poplavah izgubili vse. Boštjan Šefic poudarja zavedanje o težkem položaju prizadetih in izpostavlja pomen individualnih pogovorov za reševanje specifičnih izzivov in potreb ljudi, ki so jih prizadele poplave.

[Vir: Gov.si]; Foto: Bor Slana/STA/Valada RS Flickr; Portal24