Državni proračun v prvi polovici leta: Prihodki rastejo, odhodki nekoliko nižji

V prvi polovici letošnjega leta je državni proračun zabeležil 7,3 milijarde evrov odhodkov in 7 milijard evrov prihodkov, kažejo predhodni podatki. Medtem ko so prihodki v skladu z načrti, so odhodki nekoliko nižji, kar je pričakovano glede na negotovost, ki spremlja proračunsko načrtovanje v zadnjih letih.

V obdobju od januarja do junija so se odhodki v primerjavi z lanskim letom povečali za 9,3 odstotka, prihodki pa za 10,8 odstotka. Odhodki so dosegli 45 odstotkov načrtovanih v sprejetem proračunu. Prihodki so skladni z načrti. Proračunski primanjkljaj v prvi polovici leta je znašal 346 milijonov evrov.

Rast proračunskih odhodkov

V obdobju januar–junij smo za transferje posameznikom in gospodinjstvom namenili milijardo evrov, kar je 3,6 odstotka več kot lani. Ta rast je med drugim posledica večjega obsega sredstev za zagotavljanje osebne asistence.

Prispevki v sklade socialnega zavarovanja, vključno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, so znašali 1,1 milijarde evrov, kar je 29 odstotkov več kot lani. Transfer v pokojninsko blagajno je znašal 864 milijonov evrov. Znesek predstavlja 23,7-odstotno rast zaradi letošnje 8,8-odstotne uskladitve pokojnin in izplačila letnega dodatka za upokojence.

Za investicije je bilo namenjenih 504 milijone evrov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čeprav je bil lani dosežen rekorden obseg sredstev za investicije iz državnega proračuna (2,2 milijarde evrov), letošnja dinamika sledi lanski. Sredstva so bila usmerjena v vojsko, železniško infrastrukturo, razvoj podeželja in raziskovalno opremo.

Subvencije so v prvem polletju znašale 390 milijonov evrov, kar je 16,2 odstotka manj kot lani. Znižanje obsega izplačanih subvencij je posledica zmanjšanja pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize, čeprav so letos zaradi draginje izplačali nadomestilo dobaviteljem električne energije in plina.

Stabilni proračunski prihodki

Davčni prilivi, ki predstavljajo največji del proračunskih prihodkov, so v prvi polovici leta dosegli 6,1 milijarde evrov, kar je 13,8 odstotka več kot lani. Glavni davčni vir, davek na dodano vrednost (DDV), je prinesel 2,5 milijarde evrov, kar je 7,1 odstotka več kot lani.

Prihodki od dohodnine so se povečali za 24,4 odstotka na 1,1 milijarde evrov. Slednje je rezultat visoke zaposlenosti, rasti plač ter ugodnega poračuna premalo plačanega davka glede na akontacije dohodnine od dejavnosti in zvišanja teh akontacij. Del prihodkov iz dohodnine prejmejo občine, ki so letos skupaj prejele 755 milijonov evrov, kar je 3,4 odstotka več kot lani.

Z davkom od dohodkov pravnih oseb je bilo zbranih milijardo evrov. Omenjeno glede na lani predstavlja 36,5-odstotno rast. Rast je posledica boljšega poslovanja podjetij, predvsem v bančnem sektorju, ter začasnega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 na 22 odstotkov, uvedenega z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih virov po lanskih poplavah.

Prilivi od trošarin so se znižali za 2,5 odstotka na 780 milijonov evrov.

[Vir: Gov.si]; Portal24;

Foto: Freepik