Bodo delničarji Petrola letos dobili 70 centov dividende?

Nadzorni svet in uprava Petrola predlagata, da se za izplačilo dividende za lani nameni 70 centov bruto na delnico. Delničarji bi tako letos prejeli precej nižjo dividendo kot lani.

Dividende so lani znašale 30 evrov bruto na delnico. Pri primerjavi pa je treba upoštevati, da je novembra lani prišlo do razdelitve Petrolove delnice. Petrol je vsako delnico razdelil na 20 novih. Upoštevaje razdelitev delnice bo dividenda letos približno za polovico nižja od lanske.

Pri določanju višine dividende so upoštevali zahtevne poslovne razmere v letu 2022, potrebne naložbe, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojne načrte, višino zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA ter likvidnostnim položajem, so pojasnili na Petrolu.

Po nerevidiranih podatkih je imela skupina Petrol lani rekordnih 9,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje. 91 odstotkov več kot predlani. Čista izguba je znašala 2,7 milijona evrov, so iz družbe sporočili sredi marca. Januarja pa je skupina v prvi oceni poročala o lanski čisti izgubi 12,1 milijona evrov. Predlani je skupina imela 124,5 milijona evrov čistega dobička.

Zahtevajo povrnitev škode

Na Petrolov izkupiček je v letu 2022, močno vplivala regulacija cen pogonskih goriv na vseh trgih, poudarja Petrol. Petrol sicer z zahtevki terja povrnitev nastale škode, ki po njihovih izračunih znaša v Sloveniji 106,9 milijona evrov, na Hrvaškem pa 55,9 milijona evrov, sprožil pa je postopke za mirno rešitev spora s slovenskim državnim odvetništvom in Republiko Hrvaško.

Slovensko državno odvetništvo je predlog za mirno rešitev spora zavrnilo, na Hrvaškem odločitve še niso sprejeli.

Skupščina Petrola še ni sklicana, predvidena je 18. maja. Država ima v Petrolu posredno in neposredno približno tretjinski lastniški delež. Slovenski državni holding je lastnik 12,7 odstotka delnic, država ima v družbi neposredno 10,8-odstotni lastniški delež, Kapitalska družba pa 8,7-odstotnega.

Skupina Petrol za letos načrtuje 10,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, prilagojen kosmati poslovni izid 675 milijonov evrov in EBITDA v višini 250,4 milijona evrov. Za naložbe v Petrolu načrtujejo 75 milijonov evrov.

vir Foto: STA