Cene elektrike in plina do konca leta ostajajo regulirane

Vlada načrtuje podaljšanje regulacije drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstvo, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja. Slednje pomeni, da bodo cene ostale nižje do konca leta.

Trenutno veljavne cene za gospodinjstvo in porabo v skupnih prostorih znašajo 118 evrov za višjo tarifo. 82 evrov za nižjo tarifo in 98 evrov za enotno dnevno tarifo s postavko na megavatno uro (MWh).

Za odjemalce s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kilovatov (kW), ki niso gospodinjski odjemalci, pa so cene 138 evrov za višjo tarifo, 99 evrov za nižjo tarifo in 124 evrov za enotno dnevno tarifno postavko na MWh.

Cene zemeljskega plina za zaščitene odjemalce, vključno z gospodinjstvi, skupnimi gospodinjskimi odjemalci in distributerji toplote za ogrevanje gospodinjstev, so omejene na 73 evrov na MWh. Za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce pa na 79 evrov na MWh za nadomestno oskrbo teh odjemalcev. Podobne cene veljajo tudi za mikro, mala in srednje velika podjetja, kjer so cene elektrike regulirane in znašajo 217 evrov za višjo tarifo, 155,50 evra za nižjo tarifo ter 195 evrov za enotno tarifo na MWh.

Prav tako so zamejene drobnoprodajne cene elektrike in plina določene tudi za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine, pri čemer bodo te cene veljale skozi celotno leto 2023.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike za višjo dnevno tarifno postavko znaša 207 evrov na MWh, za nižjo dnevno tarifo 148,50 evrov na MWh, in za enotno tarifo 186 evrov na MWh brez DDV-ja.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike je za višjo dnevno tarifo 207 evrov na MWh, za nižjo dnevno tarifo 148,50 evrov na MWh in za enotno tarifo 186 evrov na MWh brez DDV-ja. Najvišja dovoljena cena plina iz plinskega sistema je postavljena pri 95 evrih na MWh.

vir Foto: Pexels