Afera Možgan: Stroške odvzema goveda bomo plačali davkoplačevalci

V nedavni aferi nezakonitega odvzema 24 govedi s kmetije Možgan v Krškem so stroški, ki bodo padli na ramena davkoplačevalcev, dosegli že okoli 37 tisoč evrov, pri čemer končni znesek še ni znan.

V okviru teh stroškov so vključeni nakladanje in prevoz živali, ki so znašali 5.298,02 evra, oskrba pri začasnih skrbnikih in veterinarska oskrba s stroški v višini 29.102,94 evra, 734,81 evra za pregled in zdravljenje vrnjenih živali ter predvidoma 200 evrov za pregled njihovega rejnega stanja, čeprav račun za slednje še ni bil izdan. Dodatno je bila izplačana odškodnina v višini 1.326,20 evra za kravo, ki so jo morali usmrtiti zaradi poškodb, pridobljenih med odvzemom, stroški patološke preiskave te krave pa še niso znani, poroča Dnevnik.

Stroške bomo poravnali davkoplačevalci

Po nalogu inšpektorice Danuše Štiglic so živali odpeljali na štiri različne lokacije, med drugim v okolico Trebelnega, na dve mesti v okolici Velenja in na območje Radeč. Za oskrbo 13 govedi pri Antonu Cvetanu v Trebelnem, ki je trajala 65 dni, so bili izplačani 17.029,96 evra, kar znaša nekaj več kot 20 evrov na dan za vsako žival. Dodatno je Društvo za zaščito konj pod vodstvom Natalije Nedeljko v Velenju prejelo 1.348,10 evra za 70-dnevno oskrbo krave, ki si jo je kot navaja Nova24 za svojo izbrala aktivistka Valerija Podgornik iz Krškega, kar pomeni 19,30 evra na dan. Za preostalih 10 govedi, ki so bila v oskrbi, so stroški znašali 10.724,88 evra, oziroma 1.072,49 evra na govedo.

Ministrstvo za kmetijstvo je potrdilo, da bodo vse omenjene stroške krili davkoplačevalci.

  • 5.298,02 evra za nakladanje in prevoz odvzetih ter nato vrnjenih živali;
  • 29.102,94 evra za oskrbo pri začasnih skrbnikih in za veterinarsko oskrbo;
  • 734,81 evra za pregled zdravstvenega stanja in zdravljenja vrnjenih živali;
  • predvidoma okoli 200 evrov za pregled rejnega stanja vrnjenih živali (račun še ni izdan);
  • 1326,20 evra odškodnine za kravo, ki jo je bilo treba usmrtiti;
  • stroški patološke preiskave usmrčene živali še niso znani.

Tožba

Odvetnik Franci Matoz, zastopnik družine Možgan, je napovedal vložitev tožbe proti državi in inšpektorici Danuši Štiglic zaradi številnih zakonskih kršitev in postopkovnih napak pri odvzemu govedi na kmetiji Možgan. Po poročanju Dnevnika je bilo Društvo za zaščito konj, katerega članica je Natalija Nedeljko, tesno vpleteno v proces nezakonitega odvzema, kljub njenemu zanikanju takšnih obtožb.

Inšpektorica Štiglic je v odločbi navedla, da ji je omenjeno društvo zagotovilo seznam kmetij, ki so prevzele živali, pri čemer so trije člani društva prisostvovali odvzemu skupaj z njo. Dodatno je zabeleženo, da je bila Štiglic predlagana za vodenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kar so veterinarji močno nasprotovali. Štiglic, ki velja za varovanko Roberta Goloba, je bila po tem incidentu premeščena na delovno mesto v Ljubljani, pri čemer je za svoje sporno delovanje prejela zgolj opomin.

[Vir: Nova24]; Portal24; Foto: Družina Možgan