Za šolsko leto 2024/2025 omejitve na 58 šolah

Za šolsko leto 2024/2025 so srednje šole prejele prijave 22.971 kandidatov. Vpis bo omejen na 58 šolah, vendar večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Največ kandidatov se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Lokalna usmerjenost kandidatov

Na ministrstvu so opazili, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev blizu večjih središč letos raje odloča za vpis v lokalne šole, kar je sprememba v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so se pogosto vpisovali v šole v večjih središčih.

Omejitve vpisa na gimnazijah

Na programu gimnazija bo vpis omejen na 14 šolah, med katerimi so Šolski center Postojna, Gimnazija Šiška, Gimnazija Šentvid in Gimnazija Moste. Omejitve bodo veljale tudi v športnih oddelkih gimnazij na sedmih šolah, na programu ekonomska gimnazija na petih šolah ter na programu tehniška gimnazija na dveh šolah. Umetniška gimnazija – smer gledališče in film bo imela omejen vpis na eni šoli, likovna smer pa na dveh šolah.

Omejitve vpisa v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Vpis bo omejen tudi v 12 programih srednjega poklicnega izobraževanja, kot so avtoserviser, frizer, računalnikar, administrator in bolničar – negovalec. Prav tako bo vpis omejen v 22 programih srednjega strokovnega izobraževanja, med katerimi so ekonomski tehnik, tehnik računalništva, kozmetični tehnik, elektrotehnik in tehnik mehatronike.

Število devetošolcev in deleži prijav

Letos osnovno šolo zaključuje 21.305 devetošolcev, kar je 266 manj kot lani. Deleži prijavljenih glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 3,2 odstotka kandidatov (lani 2,7 odstotka), za programe srednjega poklicnega izobraževanja 20,6 odstotka (lani okoli 18 odstotkov), za programe srednjega strokovnega izobraževanja 42,7 odstotka (lani 43,5 odstotka) ter za gimnazijske programe 33,5 odstotka (lani 34,8 odstotka).

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je te podatke objavilo v sporočilu za javnost, s čimer so želeli informirati javnost o aktualnih trendih vpisa v srednje šole.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels