Ustavno sodišče zavrnilo Petrolovo pobudo ocene uredbe o maržah

Ustavno sodišče je z veliko večino glasov zavrnilo pobudo družbe Petrol za oceno ustavnosti in zakonitosti treh uredb, ki jih je vlada izdala z namenom reguliranja cen določenih naftnih derivatov. S tem je vlada začasno omejila marže, ki jih trgovci lahko zaračunajo za dizel in neosvinčeni motorni bencin. Petrol je decembra prejšnjega leta izpodbijal te uredbe. Trdili so namreč, da postavljene marže ne odražajo realnih tržnih razmer in onemogočajo rentabilno poslovanje, predvsem na manj poseljenih območjih.

Ustavno sodišče je svojo odločitev, da pobudo zavrne, utemeljilo s tem, da presoja le še vedno veljavne predpise. V obrazložitvi so pojasnili, da izpodbijani člen prve uredbe v času vložitve pobude ni več veljal, vendar je brez dvoma omejeval prodajne marže za omenjeni gorivi, s čimer je posegel v pravni položaj pobudnice. Prav tako je druga uredba najvišjo dovoljeno maržo za obe gorivi znižala, a je tudi ta prenehala veljati, medtem ko je tretja uredba maržo nekoliko zvišala in je še vedno v veljavi.

Odškodninski postopek

Pomembno je omeniti, da je ustavno sodišče dodalo, da se morebitne posledice, ki izhajajo iz protiustavnosti ali nezakonitosti uredb, lahko obravnavajo le, če še vedno obstajajo in niso bile odpravljene. V tem kontekstu je sodišče Petrolu predlagalo, da lahko sproži odškodninski postopek zoper državo, če meni, da so zaradi teh uredb utrpeli finančno škodo.

Petrol je izpostavil, da so odškodninski postopki dolgotrajni, zahtevni in dragi, vendar je ustavno sodišče te argumente zavrnilo. Sodniki so poudarili, da je Petrol gospodarsko močan in uspešen poslovni subjekt, za katerega tak postopek ne bi smel predstavljati prekomernega bremena.

Na odločitev ustavnega sodišča je sedem sodnikov glasovalo za, ustavni sodnik Rajko Knez pa je podal odklonilno ločeno mnenje, medtem ko je bil Rok Čeferin izločen iz odločanja o tej zadevi. Tudi drugi naftni trgovci, kot je MOL Slovenija, so se pritožili na podobne vladne ukrepe, ki so bili sprejeti v prizadevanjih za zniževanje inflacije.

[Vir: STA]; Foto: Portal24/Edvard Kadič