Učencem na OŠ Kolezija prepovedujejo uporabo njihovih maternih jezikov?

Na Osnovni šoli Kolezija v Ljubljani so starši v anonimnem pismu izrazili resno zaskrbljenost glede prakse, ki naj bi učencem prepovedovala uporabo njihovih maternih jezikov med odmori in malicami. Starši v pismu, kot navaja Žurnal24 trdijo, da šola izvaja “nedopustno in nezakonitno prakso”, s katero otrokom strogo prepoveduje komunikacijo v jezikih, kot so srbski, bošnjaški, hrvaški, makedonski in albanski jezik, v času, ki bi moral biti namenjen njihovemu prostemu času. Starši svojo zaskrbljenost utemeljujejo s prepričanjem, da je svoboda komunikacije ključnega pomena za razvoj otrokove osebnosti in za vzgojo medsebojnega razumevanja in strpnosti do raznolikosti kultur in jezikov.

Poudarjajo, da takšne omejitve ne le da so v nasprotju z evropsko zakonodajo, ki spodbuja kulturno raznolikost in enakost pravic v izobraževanju, ampak tudi škodujejo pozitivnemu vzdušju med učenci ter krepijo stigmo in omejujejo svobodo izražanja v maternem jeziku. Starši se sklicujejo na dokumente, kot sta “Jezik v vzgoji in izobraževanju” ter “Dokument za medkulturno sobivanje”, in Priporočila Sveta ministrov državam članicam Sveta Evrope, ki med drugim poudarjajo pomen učinkovitega mednarodnega sporazumevanja za spodbujanje medsebojnega razumevanja, spoštovanja identitet in kulturne raznolikosti.

Učenje tujejezičnih otrok v slovenskih šolah in vrtcih predstavlja vedno večji izziv

Ravnateljica OŠ Kolezija, Nina Triller, se na obtožbe še ni uradno odzvala, saj je izjavila, da navedbe še preučuje. Po navajanju Žurnala24 je napovedala je srečanje z vsemi vpletenimi stranmi, da bi temeljito preučila zadevo, kar pa bo po njenih besedah zahtevalo nekaj časa zaradi obsežnosti šolskega osebja. Triller je tudi izrazila presenečenje nad načinom komunikacije staršev, saj običajno s šolo navežejo osebni stik.

Učenje tujejezičnih otrok v slovenskih šolah in vrtcih predstavlja vedno večji izziv, saj je število učencev s tujim državljanstvom v osnovnih šolah močno naraslo. V zadnjem šolskem letu je bilo takšnih učencev več kot štirikrat več kot pred desetimi leti, mnogi izmed njih pa se soočajo s težavami pri razumevanju in sledenju pouka v slovenskem jeziku. Zaradi tega izziva je Državni zbor 21. februarja 2024 sprejel novelo Zakona o osnovni šoli, ki med drugim predlaga vključitev učencev priseljencev v začetni pouk slovenščine kot del dopolnilnega izobraževanja.

Novela zakona, ki se bo začela uporabljati s 1. septembrom 2024, bo šolam omogočila boljše prilagajanje potrebam in znanju posameznega učenca, s čimer se želi olajšati njihovo jezikovno in družbeno integracijo. Postopno vključevanje učencev priseljencev bo potekalo v skladu s strokovnimi smernicami, ki jih bo sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje, kar naj bi prispevalo k uspešnejšemu vključevanju teh učencev v slovenski izobraževalni sistem.

[Vir: Žurnal24]; Portal24; Foto: Freepik