Slovenski župani za višje plače šli na Ustavno sodišče

Skupnost občin Slovenije je danes na Ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti delov zakona o plačnem sistemu v javnem sektorju in zakona o lokalni samoupravi, ki se nanašajo na plačevanje županj, županov, podžupanj in podžupanov. Gregor Macedoni, podpredsednik skupnosti in župan Novega mesta, je na novinarski konferenci izpostavil, da želijo celovit pregled položaja lokalnih funkcionarjev v slovenski ustavni ureditvi in v primerjavi z evropskimi standardi. Po njegovih besedah je ključno vprašanje, ali je lokalna samouprava avtonomna v primerjavi z drugimi vejami oblasti na državni ravni.

“Župani in podžupani so postavljeni v neenak položaj v primerjavi s funkcionarji drugih vej oblasti, kar je po našem mnenju nedopusten poseg v pravico svobodnega opravljanja funkcije,” je poudaril Macedoni.

V skupnosti opozarjajo na nesorazmerja v plačah, ki niso bila prilagojena od leta 2008, ko so bili župani in podžupani uvrščeni v plačne razrede med 32. in 59. Mediana plačnih razredov za župane je v letu 2023 znašala 52, za podžupane pa 46, kar je pod povprečjem plač v javnem sektorju. Posebej izpostavljajo, da podžupani manjših občin z manj kot 2000 prebivalci prejemajo med 1552 in 1964 evrov bruto na mesec.

Predlog za uskladitev plač, ki je bil prejšnji teden neuradno predstavljen, predvideva povišanje plač županom za 40 do 45 odstotkov, kar po besedah Macedonija kaže na precejšnja nesorazmerja v plačnem sistemu, ki “niso normalna”.

Gregor Macedoni, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, danes ni želel podati konkretnega mnenja glede predloga o 40- do 45-odstotnem povišanju plač županov. “O tem bo mogoče govoriti, ko bo na mizi celovit predlog in bo jasno, kako bo ovrednotena celovita odgovornost županov, tudi morda kakšna plačila dodatnih elementov odgovornosti, ki so prisotni pri opravljanju županskih funkcij,” je pojasnil.

Velika nesorazmerja

Macedoni opozarja na velika nesorazmerja v plačah, ki jih župani doživljajo v primerjavi z drugimi javnimi uslužbenci: “Vemo, kaj pomenijo županje in župani v številnih situacijah, ko je samoumevno, da so stalno pripravljeni, da delajo v zelo dolgih terminih.” Po njegovih besedah, medtem ko drugi javni uslužbenci dobijo izplačan povečan obseg dela, nadure, dodatek za stalno pripravljenost, pri županih tega ni, čeprav so “edini funkcionarji, ki so tudi materialno, finančno in kazensko odgovorni, ne le za svoje delo, ampak tudi za delo občine oz. svojih sodelavcev.”

Macedoni je izrazil upanje, da bo ustavna presoja pripomogla k jasnejšemu okviru za plačevanje županov na daljši rok, kar bi preprečilo, da bi bilo plačno vprašanje vedno znova predmet pogajanj pri vsaki spremembi oblasti. Skupnost občin tudi želi rešiti vprašanje nepoklicnega opravljanja županske funkcije, za katero je plačilo določeno na 50 odstotkov tistega, ki bi ga prejeli pri poklicnem opravljanju, čeprav je odgovornost enaka.

Župani so očitno pripravljeni na dolgoročno reševanje teh vprašanj in Macedoni dodaja, da njihova ustavna zahteva morda predstavlja “tudi podporo vladi, da se bo lažje odločala”. Poleg tega si želijo spremembe obstoječe diferenciacije plač glede na velikost občine.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik