SDH predlaga stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2

Slovenski državni holding (SDH) je podal predlog za začetek stečajnega postopka nad telekomunikacijskim operaterjem T-2, kar je razkrilo samo podjetje T-2 v uradnem sporočilu za javnost. V SDH niso želeli komentirati svojih aktivnosti glede poplačila terjatev, ki so jih označili za interni postopek.

Slovenija se sooča z novim primerom nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti s strani SDH. Predlog za pričetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave kaže na nerazumnost SDH v škodo T-2 in tudi države.

T2

Po mnenju T-2 je predlog SDH za začetek stečaja “neutemeljen in nezakonit”, kar odpira možnost za odškodninsko tožbo proti državi. T-2 je v izjavi za javnost kritiziral SDH, omenjajoč “nov primer nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti”, ki naj bi škodil tako podjetju kot celotni državi. “Predlog za pričetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave kaže na nerazumnost SDH,” je poudarilo podjetje T-2, izražajoč zaskrbljenost nad morebitno novo odškodninsko tožbo.

Podjetje T-2 je dodatno izpostavilo, da je informacijo o stečajnem predlogu prejelo od novinarjev, še pred uradno vročitvijo, kar odraža na njihovo mnenje “nezakonito prakso” SDH. Kljub tem obtožbam, iz javno dostopnih virov, kot je spletna stran Ajpes, ni moč razbrati, da bi bil stečajni postopek uradno začet. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da so predhodni postopki v takih primerih nejavni, dokler ne pride do morebitnega javnega naroka.

Odziv SDH

SDH se je na obtožbe odzval z zagotovilom, da ne morejo razkriti podrobnosti posameznih aktivnosti, poudarjajo pa prizadevanja za doseganje dogovora o poplačilu terjatev brez nepotrebnih sodnih postopkov.

Pojasnjujemo pa, da si SDH v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadeva z dolžniki skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave.

SDH

V T-2 trdijo, da je Slovenski državni holding (SDH) “kljub tekočim izvršilnim postopkom in jasnim sodnim odločbam, ki zahtevajo unovčitev zavarovanj” neupravičeno sprožil nov stečajni postopek. Po njihovem mnenju to dejanje SDH “zavestno postavlja pod vprašaj osnovne principe pravne države z namenom oškodovanja T-2”. Izpostavljajo, da predlog za stečaj temelji na neresničnih podatkih brez pravne podlage, kar odraža “izrazito nestrokovnost in škodljivost ravnanja SDH”. Dodajajo, da so podobni postopki že bili prepoznani kot nezakoniti s strani ustavnega sodišča, kar je povzročilo škodo tako podjetju kot državi.

T-2 kritizira SDH, da je vložil stečajni predlog, čeprav “višina obveznosti T-2 sploh ni znana”, kar priča o nadaljevanju izterjave brez predhodnega unovčenja zavarovanj, v nasprotju z odločitvami ustavnega sodišča. Omenjajo tudi, da je bil predlog za stečaj vložen kljub zaključkom forenzične preiskave podjetja Ernst & Young, ki dokazuje nepravilnosti v kreditni pogodbi.

Kljub dejstvu, da SDH zoper T-2 že vodi dva izvršilna postopka, v katerih še ni prišlo do unovčitve zavarovanj in v katerih sodišče odloča, ali je SDH sploh pravočasno sprožil postopek izterjave, je ta vložil novi predlog za stečaj, v katerem sam priznava, da višina obveznosti T-2 sploh ni znana.

T2

“Predlog za začetek stečajnega postopka bomo ovrgli s pravnimi argumenti,” napovedujejo v T-2, izražajoč prepričanje, da so temelji predloga podobni tistim, ki so bili v preteklosti že zavrnjeni kot nezakoniti s strani ustavnega sodišča, zaradi česar je T-2 utrpel škodo in sedaj zahteva odškodnino od Republike Slovenije.

Ta predlog za stečaj temelji na enakih izhodiščih kot prejšnji stečajni predlogi med letoma 2014 in 2017, ki jih je ustavno sodišče že prepoznalo kot nezakonite in v posledici katerih je T-2 utrpel škodo v višini 54 milijonov evrov, ki jo sedaj v sodnem postopku zahteva od Republike Slovenije.

T2

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Zajem zaslona