Razkritje: Površina sporne stavbe na Litijski je dejansko večja

Geodet Branko Kovač, ki je bil zadolžen za ponovno izmero nepremičnine, je svoje ugotovitve predstavil po naročilu državnega odvetništva, ki zastopa ministrstvo za pravosodje. Razlika v površini je prišla na dan po nakupu nepremičnine za potrebe sodstva. Izkazalo se je namreč, da obstajajo neskladja med površino, navedeno v kupoprodajni pogodbi, sklenjeni med Sebastjanom Vežnaverjem in ministrstvom, ter dejansko površino po podatkih geodetske uprave.

V luči teh odkritij je ministrstvo za pravosodje sredi januarja s prodajalcem sklenilo aneks k prodajni pogodbi. V aneksu so se dogovorili za novo izmero nepremičnine, ki jo izvede izbrano geodetsko podjetje na stroške prodajalca, Sebastjana Vežnaverja.

Izvedensko mnenje Branka Kovača je pokazalo, da je dejanska površina sodne stavbe za tisoč kvadratnih metrov večja, kot je navedeno. To neskladje izhaja iz prvotne meritve podjetja Harco, ki je aprila 2021 navedlo površino objekta kot 5126,9 kvadratnega metra. Kovačeve meritve pa medtem kažejo na večjo površino zaradi dodatnega podstrešnega prostora, ki v prvotnem projektu ni bil upoštevan. Razkritje te znatne razlike v površini odpira vprašanja o natančnosti in zanesljivosti prvotnih meritev ter poudarja pomembnost natančne geodetske preverbe pri tovrstnih transakcijah.

Spomnimo…

Afera pravosodne ministrice “sodna stavba” sproža vse več vprašanj