Problematika ukinitve tradicionalno desnih  volišč v Sloveniji

Nedavna poročanja iz različnih delov Slovenije razkrivajo vse večjo problematiko ukinitve volišč, ki neposredno vpliva na volilno pravico številnih državljanov, zlasti starejših in invalidov. Igor Pirkovič, novinar RTV Slovenija, je izpostavil pritožbe prebivalcev Črnega vrha, ki so mu zaupali, da je bilo volišče v središču kraja ukinjeno zaradi treh stopnic, kljub obstoju stranskega vhoda za invalide. Krajevna skupnost trdi, da gre za namerno oviranje udeležbe starejših na volitvah.

Razprava o ukinitvi volišč ni omejena zgolj na Črni vrh; podobna poročila prihajajo iz celotne Slovenije. Od leta 2018, ko je vlada Mira Cerarja opravljala tekoče posle, se je taktika združevanja volišč, ki zahteva, da več vasi in manjših krajev voli v večjih urbanih središčih, znatno pospešila. Ta praksa še posebej prizadene starejše prebivalce in tiste z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, ki nimajo lastnega prevoza ali sorodnikov, ki bi jih lahko odpeljali na volišča. Brez dostopnih volišč blizu domov teh prebivalcev se postavlja vprašanje o pravičnosti in dostopnosti demokratičnega procesa.

Dostop za invalide

Leto 2018 je prineslo novo novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki predpisuje dostopnost volišč za invalide. Kljub temu se zdi, da so bile te izboljšave zgolj na papirju, saj je dostop do volišč na podeželju za invalide še vedno otežen. Ironično, nekatere volilne komisije ukinejo volišča prav z izgovorom, da niso dostopna invalidom, kar predstavlja cinično obravnavo te problematike.

Zmanjševanje števila volišč s strani okrajnih volilnih komisij, ki jih vodijo sodniki, je postalo očitno v zadnjem desetletju, zlasti v podeželskih volilnih okrajih. Nekatere politične skupine, kot je SDS, so predlagale, da vodstva DVK in volilnih komisij ne bi smela biti izključno iz vrst sodnikov. Prvak opozicije Janez Janša je opozoril na zmanjšanje števila volišč predvsem v okrajih, kjer ima SDS močno podporo, kar po njegovem mnenju vpliva na volilno udeležbo in posledično na število glasov za stranko.

Med najbolj izpostavljenimi primeri je Šmarje pri Jelšah, kjer so bila ukinjena kar 26 volišč, kar dodatno osvetljuje problematiko dostopnosti volišč in vpliva na demokratični proces v Sloveniji.

“Zdaj si vi predstavljajte človeka, ki je prej volil v gasilskem domu v svoji vasi, potem pa pridejo naslednje volitve in tega volišča ni več tam. Poleg tega, da se mora zdaj mogoče peljati deset kilometrov stran do naslednjega volišča, ker volišča niso za vsakim vogalom tako kot v Ljubljani, je državljan upravičeno užaljen: zakaj v Ljubljani lahko volite na vsakem vogalu, v Slovenskih goricah pa ni mogoče voliti v domačem gasilskem domu?” 

Janez Janša

Racionalizacija in optimizacija stroškov?

V Sloveniji se pri ukinjanju volišč na podeželju pogosto navaja racionalizacija in optimizacija stroškov, kar pa po mnenju kritikov ne upravičuje omejevanja volilne pravice, ki predstavlja temelj demokratičnega sistema. Ukinitev volišč v manjših, oddaljenih krajih, kot sta Mala Pristava ali Bobovo, močno otežuje dostop do volitev za starejše prebivalce, ki večinoma podpirajo desne politične opcije. Ta praksa je sprožila obtožbe o politično motiviranih poskusih omejevanja volilne pravice podeželskih prebivalcev, ki ne glasujejo za levo usmerjene politične stranke.

Kritiki opozarjajo na “groteskno tradicijo”, kjer državno volilno komisijo vodijo osebe, povezane z levim političnim spektrom, kot sta bivši predsednik Dušan Vučko iz LDS in trenutni predsednik Igor Zorčič, ki je bil povezan z levim krilom SMC. S tem v kontekstu se ob bližajočih se volitvah v Evropski parlament, ki bodo imele velik vpliv na prihodnost Slovenije v evropskem prostoru, pojavlja poziv k obnovi ukinjenih volišč, da bi se zagotovila širša dostopnost in enakopravnost volilne pravice za vse državljane.

“Vztrajali bomo, da se ukinjena volišča vrnejo. Izgovor, češ da so to naredili zaradi tega, ker niso bila nikjer volišča dostopna za invalide, je prazen. Komisija lahko gre, če so stopnice, pač pred stavbo in invalidi volijo. Lahko jih obišče na domu. Zdaj pa so zaradi tega, ker so rekli, da volišče ni dostopno za tri invalide, ukinili volišča za vse. Ko to seštejemo, gre za stotine volišč po celotni državi, predvsem na podeželju.”

Janez Janša

[Vir: Nova24TV]; Portal24; Foto: DZ Katja Bidovec