Posavje: Tretja os še vedno v fazi načrtovanja

V Posavju se že dlje časa soočajo s težavo nezadostne cestne infrastrukture, ki močno omejuje gospodarski in družbeni razvoj regije. V središču te problematike je projekt tretje razvojne osi, ki je kljub njegovi ključni vlogi za nacionalno povezljivost in razvoj, v srednjem delu, ki zajema Posavje, še vedno v fazi načrtovanja. Ta projekt, ki bi močno izboljšal dostopnost in povezljivost regije, zaenkrat ostaja nedosegljiv cilj za lokalne prebivalce in oblasti.

Ministrica za infrastrukturo, Alenka Bratušek, je priznala, da je srednji del tretje razvojne osi najbolj oddaljen od uresničitve. Čeprav je severni del osi že v gradnji in napreduje v skladu z načrti, je za srednji del še prezgodaj govoriti o konkretnih rokih za realizacijo. Ta situacija povzroča veliko frustracij med lokalnimi prebivalci in oblastmi, ki poudarjajo pomen te povezave za gospodarski razvoj in varnost.

Tretja razvojna os, ta severni del, ki je pravzaprav že v gradnji… stvari absolutno tečejo v rokih, kot smo jih začrtali. Iskreno pa je treba povedati, da je ta osrednji del še najbolj oddaljen od realizacije. Da bi danes znala povedati, kdaj bo to realizirano, je še prehitro, ampak vsekakor v tem delu tretja razvojna os ostaja.

Alenka Bratušek

Pot do realizacije bo dolga in negotova

Sevniški župan, Srečko Ocvirk, in župan Radeč, Tomaž Režun, sta izpostavila, da je trenutna cestna infrastruktura v njihovih regijah nezadostna, kar še posebej velja za povezave med Sevnico in Trebnjem ter Sevnico in Celjem. Oba župana sta poudarila potrebo po takojšnji izboljšavi državne cestne mreže, da bi omogočili boljšo povezanost in podprli lokalno gospodarstvo.

Tretja razvojna os je izredno pomemben projekt za prihodnost, vendar ta trenutek potrebujemo občani, predvsem pa gospodarstvo kakovostno državno cestno mrežo ter zato prosimo in predlagamo izboljšavo te državne mreže.

sevniški župan Srečko Ocvirk

Za izboljšanje situacije so župani devetih občin, vključno z Radečami, Sevnico, Celjem, Laškim, Mokronogom – Trebelnem, Mirnom in Trebnjem, podpisali Sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje srednjega dela tretje razvojne osi. Ta sporazum predstavlja poenoteno fronto lokalnih oblasti v prizadevanjih, da bi država priznala pomembnost projekta ne samo za Posavje, ampak za celotno Slovenijo, upoštevajoč tudi vidike varnosti, razvoja in ekologije.

Projekt tretje razvojne osi tako ostaja v ospredju javnih razprav in načrtovanj, saj se vse več ljudi zaveda, da je izboljšana cestna infrastruktura ključna za prihodnji razvoj in blagostanje regije. Čeprav je pot do realizacije še vedno dolga in negotova, je jasno, da bo nadaljnje sodelovanje in pritisk na državno vlado ključno za zagotovitev, da se Posavje in druge regije v srednjem delu Slovenije ne bodo več počutile izolirane in prezrte v načrtih za nacionalni razvoj.

[Vir: MMC RTV SLO]; Foto: Pexels ; Portal24