Obvoznica v Železnikih zaradi nepopolnih dovoljenj ponovno zaprta

Občina Železniki je prejšnji konec tedna sprostila promet po še nedokončani obvoznici, a so pristojni nato cesto ponovno zaprli. Projekt namreč nima komisijskega in tehničnega pregleda niti dovoljenja za predajo ceste v promet.

Direkcija za infrastrukturo je za odprtje obvoznice izvedela iz medijev. Po besedah župana Marka Gasserja se je občina odločila preusmeriti promet na novo cesto zaradi prireditev v Železnikih, da bi se izognili prometu skozi staro trško jedro, kjer je potekal klekljarski festival. Gasser pričakuje, da bodo dela končana v dveh tednih.

Direkcija je sporočila, da je občina cesto odprla brez pooblastil in v nasprotju z zakonom. Inšpektorat za infrastrukturo bo izvedel nadzor in ukrepal v skladu s pristojnostmi ter vključil tudi druge pristojne organe. Cesta bo ponovno odprta po zaključku gradbenih del in uspešno izvedenem tehničnem pregledu.

Gradnja obvoznice je del projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Medtem ko so se ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti začeli izvajati že konec leta 2021, so za gradnjo obvoznice dolgo čakali na pravnomočno gradbeno dovoljenje. Direkcija za vode je po izvedenem javnem razpisu kot izvajalca izbrala Gorenjsko gradbeno družbo v partnerstvu z Mapro Proasfaltom, s ponudbo v vrednosti 3,4 milijona evrov brez DDV.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pixabay