Nasilje na OŠ Velika Dolina: Policija vložila kazenski ovadbi zoper dva mladoletnika

Policija je zaradi nasilja na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice na pristojno tožilstvo podala kazenski ovadbi zoper dva mladoletnika. Oba sta osumljena kaznivega dejanja nasilništva, eden od njiju pa tudi neupravičenega slikovnega snemanja. Prejem kazenskih ovadb je potrdilo tožilstvo v Krškem.

Policija je ugotovila, da napadalec ni deloval sam, pri čemer jim je pomagal posnetek napada, objavljen na omrežju TikTok. Neuradno naj bi bil napad dogovorjen z drugim učencem. Medvrstniško nasilje na tej šoli je očitno širši problem, čeprav se je sprva problematizirala etnična pripadnost napadalca.

Ravnateljica OŠ Velika Dolina, Anja Zevnik, je za medije povedala: “Vse, kar sem izvedela glede tega, da sta osumljeni dve osebi, sem izvedela iz medijev. Ko bo kaj več znanega, bomo o tem organizirali neki timski sestanek in potem bomo ukrepali naprej.”

Državno tožilstvo je sporočilo, da pri mladoletnikih v primeru sankcij gre za vzgojne ukrepe, ki jih na predlog tožilstva in na podlagi poročila centra za socialno delo izreče sodišče. Svet staršev osnovne šole vztraja pri izključitvi nasilneža iz šole.

Pristojni parlamentarni odbor je obravnaval tudi njihovo vlogo. Zaradi obstrukcije koalicijskih članov in posledične nesklepčnosti odbor ni glasoval o sklepih, med katerimi sta bila poziva vladi o vnovični preučitvi zakonodaje, ki ureja nasilje mladostnikov, in razmislek o sprejemu lani zavrnjenih zakonov 11 občin, ki urejajo tudi romska vprašanja… več tukaj.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Policija