Irski premier Varadkar priznal poraz na referendumu o definiciji družine

Irski premier Leo Varadkar je priznal poraz po zavrnitvi dveh ustavnih sprememb na predčasnih volitvah, ki bi razširili definicijo družine in odstranili zastareli jezik o vlogi ženske doma. Spremembe, za katere si je Varadkar močno zavzemal, so bile del širšega prizadevanja za odsev sodobnih družinskih struktur in enakosti spolov v irski ustavi. Kljub temu, da so bile spremembe zasnovane kot korak naprej v družbeni evoluciji Irske, so volivci izrazili svoje pomisleke, kar je privedlo do njihove zavrnitve.

Neuspeh je bil za Varadkarja in njegovo vlado šok, saj so upali, da bodo te spremembe okrepile Irsko kot vse bolj raznoliko in socialno liberalno družbo. Zavrnitev idej je mogoče interpretirati kot odraz globokih delitev v irski družbi glede hitrosti in smeri socialnih reform. Nasprotniki sprememb so argumentirali, da so predlogi slabo premišljeni in bi lahko povzročili neželene pravne zaplete, kar je v dneh pred glasovanjem pridobilo na teži. Zmeda med volivci in strah pred nepredvidenimi posledicami sta bila ključna dejavnika pri odločitvi proti spremembam.

V ozadju te debate je bila dolga zgodovina socialnih in zakonskih sprememb na Irskem, od legalizacije ločitve leta 1995 do podpore istospolnim porokam leta 2015 in razveljavitve prepovedi splava leta 2018. Te prelomne odločitve so postopoma preoblikovale Irsko iz države s strogo katoliškimi socialnimi normami v bolj odprto in vključujočo družbo. Vendar pa najnovejše glasovanje kaže, da so vprašanja, kot sta definicija družine in vloga žensk v družbi, še vedno zelo občutljiva in da obstaja pomembna manjšina, ki se upira hitrim spremembam.

Definicija družine in vloga ženske doma

Prvo zavrnjeno vprašanje se je nanašalo na posodobitev definicije družine v ustavi, tako da ne bi bila več izključno osnovana na zakonski zvezi. Drugo vprašanje je bilo usmerjeno v odstranitev zastarele definicije o vlogi ženske doma, kar bi pomenilo priznanje sodobnejšim družinskim dinamikam, kjer so ženske pogosto zaposlene zunaj doma. Kljub široki podpori teh sprememb med glavnimi političnimi strankami je bila kampanja proti uspešna, deloma zaradi kritik, da so predlogi premalo jasni in bi lahko povzročili pravne težave.

Skupina Aontú, ki se je odcepila od Sinn Féina, je bila glavna nasprotnica teh sprememb. Svoja stališča so argumentirali z besedami, da je vladni predlog tako nejasen, da bi lahko povzročil pravne zmede. Prav tako so nekatere nevladne organizacije izrazile zaskrbljenost, da bi spremembe lahko okrepile škodljive stereotipe o oskrbovalnih vlogah v družini in zmanjšale odgovornost države za podporo družinam.

Medtem ko so javnomnenjske ankete nakazovale podporo spremembam, je bila velika neodločnost med volivci očitna, ko se je bližalo glasovanje. Nekateri so izrazili skrb, da je bila kampanja za spremembo prehitra in da niso imeli dovolj časa za premislek o posledicah. Ta percepcija, skupaj s strahom pred spremembami in možnostjo pravne zmede, je prispevala k zavrnitvi predlaganih amandmajev.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Wikimedia/Stephen McCarthy/MoneyConf via Sportsfile