Interventni zakon za podporo kadra vključuje prostovoljce

Vlada je za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe pripravila predlog interventnega zakona o nujnih ukrepih. Namen predloga je spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene ter tiste, ki razmišljajo o zaposlitvi v socialnem varstvu.

Zakon predstavlja ključen korak za reševanje kadrovske stiske pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, kar je ena glavnih ovir za uspešno izvajanje in razvoj teh storitev. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pripravilo zakonski predlog, je vanj vključilo nujne ukrepe za preprečevanje težko popravljivih posledic pomanjkanja kadra, ki so potrebni za izvajanje socialnovarstvenih storitev, zdravstvene nege in rehabilitacije.

Predlog zakona prinaša osem glavnih rešitev. Vključuje sofinanciranje pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice, potrebne pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ter sofinanciranje stroškov izobraževanja zaposlenih. Prav tako zagotavlja sredstva za kadrovske štipendije za izvajalce institucionalnega varstva, vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Predlog predvideva tudi vključevanje prostovoljcev, ki bodo pomembno prispevali k podpori uporabnikom in razbremenitvi zaposlenih. Delovne procese bodo optimizirali in posodobili, kar bo prav tako razbremenilo zaposlene. Za zaposlovanje oseb, ki niso državljani EU, je predviden integracijski program. Zavod za zaposlovanje bo nudil podporo in svetovanje tistim, ki niso slovenski državljani, a so zainteresirani za delo pri izvajalcih, hkrati pa bo pomagal tudi izvajalcem.

Poleg tega želi vlada podpreti izvajalce pri vzpostavitvi enotnega modela za spremljanje kakovosti in varnosti obravnave, kar vključuje sistematično uvajanje novozaposlenih.

Vlada želi s predlogom olajšati pridobivanje ustreznega kadra in zagotoviti, da socialnovarstvene storitve, kot so institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter dolgotrajna oskrba, postanejo bolj dostopne in dosegljive.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik