Francoski predsednik Macron poziva EU k močnejši obrambni in gospodarski suverenosti

V nedavnem govoru na Univerzi Sorbonne je francoski predsednik Emmanuel Macron opozoril na potrebo po nujni preobrazbi obrambnih in gospodarskih modelov v Evropski uniji, s ciljem ohranjanja konkurenčnosti v svetu, ki ga zaznamujejo geopolitična rivalstva. Govor, dolg 108 minut, je bil izveden na istem kraju, kjer je Macron pred sedmimi leti, kot novoizvoljeni predsednik, prvič predstavil svojo vizijo Evrope.

Macron je izpostavil, da se Evropa sooča s številnimi izzivi, vključno z gospodarskimi, obrambnimi in kulturnimi, ki so posledica spreminjajočih se “pravil igre”. Po njegovih besedah je “današnja Evropa umira” njeno preživetje pa bo odvisno od takojšnjih odločitev. Francoski voditelj je še dodal, da so časi, ko je Evropa odvisna od zunanje pomoči za energijo, varnost in proizvodnjo, mimo.

Macron je poudaril, da je vojna v Ukrajini razkrila pomanjkljivosti v evropski obrambi in varnosti. Opozoril je na sposobnost evropskih industrijskih in tehnoloških akterjev, da se uprejo “pretirano subvencioniranim” gospodarstvom ZDA in Kitajske. V tem kontekstu je francoski predsednik izpostavil potrebo po zgraditvi “verodostojne obrambe evropske celine”.

Predlagal je, da bi Evropa morala znati braniti svoje interese samostojno ali skupaj z zavezniki, kadar je to mogoče. Poudaril je tudi, da “Združene države Amerike imajo dve prioriteti: prvič, Združene države Amerike, ki so legitimne, in drugič, Kitajsko”, kar pomeni, da evropska vprašanja niso v središču ameriške zunanje politike.

Poziv k evropski obrambni pobudi

Macron je nadalje pozval k začetku dela na “evropski obrambni pobudi”, ki bi se morala začeti razvijati v naslednjih mesecih. To pobudo je opisal kot “strateški koncept”, ki bi kasneje omogočil razvoj “ustreznih zmogljivosti”. Poudaril je, da mora evropska obrambna industrija “proizvajati hitreje in bolj evropsko” ter izpostavil potrebo po povečanju naložb, ki bi jih lahko financirali z več skupnega dolga EU. Macron je poudaril svojo trditev, da bi morala obstajati “evropska prednost” pri nakupu vojaške opreme, kar nakazuje na večjo samozadostnost in neodvisnost Evrope.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je izpostavil tudi potrebo po okrepitvi evropske obrambne in gospodarske suverenosti ter večje prisotnosti Evropske unije na diplomatskem področju. Poudaril je, da mora EU skleniti več “vzajemnih partnerstev” s tretjimi državami, da bi “pokazala, da nikoli ni vazal Združenih držav Amerike in da zna tudi govoriti z vsemi regijami sveta”, vključno z državami v vzponu, Afriko in Latinsko Ameriko.

Nelojalna konkurenca

Macron je izrazil zaskrbljenost zaradi “nelojalne” konkurence ameriških in kitajskih podjetij, ki imajo koristi od obsežnih programov subvencij, kar po njegovem mnenju ogroža preživetje evropskih industrijskih akterjev. Poudaril je, da je “naš trenutni gospodarski model ni več vzdržen” in predlagal “poenostavitev” pravil ali “deregulacijo” za spodbujanje hitrejše rasti podjetij na evropski ravni.

Nadalje je Macron govoril o “paktu blaginje”, ki bi vključeval valove poenostavitve pravil in industrijsko politiko, usmerjeno v spodbujanje zelenih sektorjev, kot so umetna inteligenca, vesolje, biotehnologija, obnovljivi viri energije in jedrska energija. Izpostavil je potrebo po “obsežnem kolektivnem naložbenem načrtu” in podporo za dodajanje cilja rasti ali podnebja mandatu Evropske centralne banke.

Predsednik je pozval k povečanju prihodkov od davkov na ravni EU in k pospešitvi dela na uniji kapitalskih trgov, ki bi evropske banke spodbudila k vlaganju evropskih prihrankov v domače produkte namesto v tuje, predvsem ameriške.

Podpora krepitvi evropskih vrednot

Macron je tudi izrazil podporo za krepitev evropskih vrednot, kot so svoboda, demokracija, pravna država in enakost, ki so po njegovem mnenju ogrožene zaradi dezinformacij in propagande. Predlagal je ustanovitev evropskih diplom, zavezništev evropskih muzejev in knjižnic ter krepitev mehanizma pravne države bloka za sankcioniranje držav članic, ki spodkopavajo vrednote EU.

V zaključku svojega govora je Macron poudaril, da so “evropske ideje zmagale v bitki” proti nekaterim populističnim strankam, ki se zdaj ne zavzemajo več za izstop svojih držav iz EU ali evra. Omenil je, da je najboljši način za napovedovanje prihodnosti dajanje obljub, ki jih je mogoče izpolniti, in pozval k boju za izpolnitev teh obljub za Evropo v prihajajočem desetletju.

Govor je prišel ob času, ko se po vsej EU pripravljajo na volitve v Evropski parlament, s predsednikovo sredinsko stranko Renaissance in njenimi partnerji, ki naj bi prišli na drugo mesto z 18 odstotkov glasov, medtem ko desni Nacionalni zbor (RN) pričakuje udobno zmago, in sicer 31 odstotkov glasov.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Wikimedia Tiskovna služba predsednika Ruske federacije