Cinkarna Celje lani dobiček povečala več kot četrtino

V letu 2022 je Cinkarna Celje ustvarila 227,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 18 odstotkov več kot v 2021. Čisti dobiček družbe pa se je zvišal za 27 odstotkov, na 42,3 milijona evrov. Poslovno leto sta zaznamovali precej različni polletji.

V Cinkarni Celje ocenjujejo, da so doseženi poslovni rezultati objektivno dobri in presegajo napovedi za obdobje, izhaja iz poročila o poslovanju v 2022, s katerim se je v torek seznanil nadzorni svet Cinkarne.

Pretežni del prihodkov je Cinkarna lani ustvarila z izvozom. Skupna vrednost izvoza je znašala 208,4 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot v 2021. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi (EBITDA) je dosegel 63,9 milijona evrov oz. 25 odstotkov več kot leto prej in 28 odstotkov dosežene prodaje.

Lansko poslovno leto sta zaznamovali dve različni polletji. V prvem so se nadaljevala ugodna tržna gibanja in visoka raven povpraševanja iz preteklega leta. V zadnjem polletju so bili priča vplivu povišanih energetskih tveganj, padcu kitajskega nepremičninskega trga. Posledično je sledila zmanjšana prodaja pigmenta na lokalnem trgu in povečanemu izvoznemu pritisku azijskega pigmenta na evropske trge.

V drugi polovici leta se je na račun inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika precej ohladilo povpraševanje evropskih kupcev iz vseh prodajnih segmentov. Zaradi slabšega povpraševanja in visokih cen na energetskih trgih je nekaj konkurenčnih evropskih proizvajalcev začasno omejilo oziroma ustavilo proizvodnjo, so poudarili v podjetju.

vir Foto: STA