60 odstotkov Blejčanov meni, da negativni učinki turizma pretehtajo pozitivne

Nedavno izvedena anketa, ki jo je organiziral Javni zavod Turizem Bled med lokalnimi prebivalci, je razkrila mešane občutke glede vpliva turizma na območje. Anketa, izvedena med marcem in aprilom, je vključevala 510 udeležencev in je namenjena oblikovanju prihodnje razvojne strategije turizma na Bledu.

Rezultati ankete kažejo, da 60 odstotkov vprašanih Blejčanov meni, da negativni učinki turizma pretehtajo pozitivne. Kljub temu je turizem ključni vir dohodka za 62 odstotkov anketirancev, kar kaže na zapleteno dinamiko med gospodarskimi koristmi in osebnim doživljanjem. “Da ima od turizma in turistov krajevna skupnost koristi, je prepričanih 41 odstotka vprašanih, 25 odstotkov je glede te trditve neopredeljenih, medtem ko se z njo ne strinja 34 odstotkov anketirancev,” so zapisali pri Turizmu Bled.

Le 17 odstotkov anketiranih je zadovoljnih z trenutnim razvojem turizma, kar kaže na široko nezadovoljstvo. “58 odstotkov anketiranih se popolnoma strinja s trditvijo, da je število obiskovalcev v visoki sezoni previsoko in moteče,” kar dodatno poudarja občutke preobremenjenosti med krajani.

Turizem je prinesel tudi povišanje življenjskih stroškov in cen nepremičnin, kar otežuje življenje lokalnega prebivalstva. Prekomerno onesnaževanje in povečane prometne težave so dodatni negativni učinki, ki jih navajajo anketiranci.

Rezultati ankete kažejo na nujnost večjega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj turistične destinacije. Turizem Bled je poudaril, da želijo s to anketo pridobiti predloge za izboljšanje trajnostne izkušnje in pogled v nadaljnji razvoj turizma, z namenom povečanja splošnega zadovoljstva.

Nezadovoljni občani

Rezultati nedavne ankete, kažejo, da občani na splošno niso zadovoljni z nobenim izmed segmentov turizma v kraju, razen koristi, ki jih prinaša lokalni skupnosti. “Ker je zadovoljstvo prebivalstva ključni kazalnik razvoja trajnostnega turizma, bomo v prihodnje moči uperili v iskanje inovativnih načinov za boljšo vključitev lokalnega prebivalstva v razvoj zelene turistične destinacije,” zagotavljajo na Turizmu Bled.

Direktor Turizma Bled, Blaž Veber, je izpostavil, da so rezultati ankete pokazali težko sprejemljive ugotovitve. “Z anketo smo dobili jasno sliko, kam se moramo usmeriti in brez česa se zadeve ne bodo izboljšale,” je dejal Veber. Med negativnimi učinki, ki jih najbolj občutijo lokalni prebivalci, so povišanje cen nepremičnin, povečanje prometnih težav, prekomerno onesnaženje, povišanje življenjskih stroškov in poslabšanje zdravstvenih razmer zaradi neustrezne infrastrukture v času visoke sezone.

Direktor je poudaril, da zavodi, kot je Turizem Bled, sami ne morejo učinkovito uravnavati turističnih tokov, razvijati infrastrukture, upravljati s prostorom in načrtovati investicije. “Ključno je, da se za prostor, ki je omejen, pove, kje, kaj in koliko je mogoče. Potem se je treba tega držati in izvajati nadzor. Ko bodo pravila jasna, se bodo tudi pričakovanja ljudi in stanje na terenu izboljšalo,” je dodal.

Konec leta bodo na Turizmu Bled začeli pripravljati novo razvojno strategijo turizma, ki bo obsegala 20 let, v nasprotju s prejšnjimi petletnimi strategijami. “Zagotovo je prva stvar neko zavedanje, da je Bled samo en in da ne moremo dovoliti vsega vsem,” je izpostavil blejski župan Anton Mežan, ki upa, da bo novi zakon o gostinstvu pripomogel k večji moči usmerjanja turizma na destinaciji.

Župan Mežan je tudi omenil, da se odseljevanje z Bleda nadaljuje, saj se je število občanov v zadnjem letu znova zmanjšalo. “Nadaljevanje tega trenda moramo preprečiti in izboljšati način sobivanja domačinov in turistov,” je sklenil župan.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik