12. Festival športa mladih v Slovenski Bistrici privabil več kot 2500 otrok

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je danes skupaj s partnerji organiziral že 12. Festival športa mladih, dogodek, ki se ga vsako leto udeleži več kot 2500 otrok. Prireditev je otvoril minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, ki je zbrane goste in mlade športnike nagovoril s poudarkom na pomenu gibanja za zdrav razvoj mladih.

Festival športa mladih je netekmovalna športno-zabavna prireditev, ki predstavlja vrhunec celoletnega izvajanja različnih športnih programov za otroke in mladino v vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji. Letos je v teh programih sodelovalo kar 257.409 otrok in mladih. Na zelenih površinah pred Osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica so postavili športno-animacijske točke, kjer so se otroci lahko preizkusili v številnih športnih izzivih. Vzporedno je potekalo tudi zaključno atletsko tekmovanje osnovnošolcev, na katerem je sodelovalo 800 učenk in učencev.

Minister Felda je v svojem nagovoru izpostavil: “Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje verjamemo, da je gibanje ključno za zdrav razvoj mladega človeka. Šport izboljšuje kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov tudi pomembno vpliva na družbo. Z vključevanjem v športne aktivnosti gojite samodisciplino, solidarnost, zdravo tekmovalnost, ekipni duh in strpnost, poleg tega pa premagujete osebne omejitve.” Minister se je zahvalil tudi vsem mentorjem, učiteljem športne vzgoje in Zavodu za šport Republike Slovenije za njihov prispevek k razvoju športnih programov.

Nacionalni program Šport mladih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se zaveda pomena gibanja za otroke in mlade, kar je še posebej pomembno po upadu telesno gibalnih zmogljivosti otrok in mladostnikov v času epidemije covid-19. Zato ministrstvo krepi ponudbo Nacionalnega programa Šport mladih, v letu 2024 pa sofinancira statusne pravice športnikov, vključene v vzgojno-izobraževalni sistem, z višino 64.515 evrov za športne oddelke v srednjih šolah ter 308.236 evrov za športne štipendije.

Poleg tega je ministrstvo povečalo sredstva za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v prvih treh razredih osnovne šole. V šolskem letu 2023/2024 so sredstva zvišali na 600 tisoč evrov, za prihodnje šolsko leto pa so na razpisu šolam dodelili skoraj milijon evrov. Sofinancirali so 130 različnih športnih programov z namenom povečanja količine ur športa za učence v osnovni šoli in izboljšanja kakovosti ter privlačnosti športne vzgoje.

Ministrstvo redno sofinancira tudi javno službo Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, ki aktivno ustvarja ponudbo programov, kot so šolska športna tekmovanja, Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Hura prosti čas in Naučimo se plavati. Med novostmi izstopa projekt zMigaj!, namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom, za katerega je ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 4,5 milijona evrov, od tega 685.000 evrov že za prihajajoče šolsko leto.

Portal24; Foto: MZI RS