Zavarovalnica Vzajemna bo morala vračati denar

Po uveljavitvi zakona o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja bo morala zavarovalnica Vzajemna svoje premoženje razdelite med člane.

Poslanci Gibanja Svoboda so namreč v Državni zbor vložili novelo zakona, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in plačilo obveznega prispevka. Novela zakona predvideva tudi razdelitev premoženja, ki ga bo imela Vzajemna na dan pred dnevom uporabe tega zakona, članom družbe za vzajemno zavarovanje. 

Vzajemna je pravno organizirana kot družba za vzajemno zavarovanje in je last članov družbe. To postane vsak, ki ima z zdravstveno zavarovalnico sklenjeno pogodbo za leto dni ali več.

Kaj pa druge zavarovalnice?

830 tisoč članov Vzajemne bi bilo tako upravičenih do deleža Vzajemne. Na zavarovalnici Vzajemna določbi 22. člena nasprotujejo. “Predlog zakona povsem neustavno določa obveznost razdelitve premoženja zgolj za družbo za vzajemno zavarovanje, torej za Vzajemno, pri tem pa v celoti prezre primere, ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje trži delniška družba,” navajajo pri Vzajemni. O morebitni vrednosti plačila in posledično vrednosti kapitala zavarovalnice, je v tem trenutku, glede na pavšalne kriterije, ki jih določa predlog zakona, preuranjeno in nestrokovno govoriti, so dodali pri Vzajemni. 

Vzajemna: “Prav tako velja, da predlog zakona uvaja enostransko rešitev, to je nakazilo nekega hipotetičnega zneska na TRR člana. V celoti prezre pravico posameznika oziroma člana Vzajemne, da se le ta odloči, kaj naj se zgodi z njegovim prispevkom.” 

“V Vzajemni smo se ves čas zavzemali za stabilen in vsem dostopen javni zdravstveni sistem, v katerem bi bil pacient na prvem mestu, vendar se bojimo, da se bo s predlagano novelo zakona javni zdravstveni sistem v kratkem še bolj destabiliziral. Premik v smeri monopolizacije financiranja zdravstva zagotovo pomeni korak nazaj tudi z vidika nadzora stroškov in racionalizacije,” pravijo pri Vzajemni, ki jo vodi Aleš Mikeln. 

Predlog predvideva, da bi ukinitev izvedli že s 1. septembrom. Takrat bi Vzajemna lahko ostala brez 95 odstotkov članstva, saj s prenehanjem zavarovanj preneha tudi članstvo.

Za tiste, ki zavarovanje prekinejo, plačila ne bo 

Člani Vzajemne, ki bodo pred začetkom veljave zakona prekinili plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni, do vračila sredstev ne bi bili upravičeni. “Predlog zakona izrecno določa presečni dan, na katerega se ugotavlja, kdo je član Vzajemne in kdo ne. Glede na to velja, da oseba, ki na presečni dan ni več član Vzajemne (če je torej predčasno prekinila zavarovanje), ne bi bila upravičena do vračila sredstev,” pojasnjujejo pri Vzajemni.

Vzajemna je v letu 2021 93 odstotkov premije, torej 320 od skupno 340 milijonov evrov, zbrala z dopolnilnim zavarovanjem. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bodo premostili, so prepričani. 

“V Vzajemni gradimo na poslovnem modelu in razvojni strategiji, s katerim ponujamo našim zavarovancem širok nabor zdravstvenih storitev, ki jim omogočajo varno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Naš razvoj je smel in vzdržen ter prepričani smo, da bomo v prihodnje v segmentu tržnih zavarovanj še uspešnejši.” 

V Vzajemni predvidevajo, da je skupno v Sloveniji, posredno v zavarovalništvu, zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ogroženih od 1.000 do 2.000 delovnih mest.

V letu 2021 so ostala zavarovanja predstavljala 6,1 odstotka oz. 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od zavarovalnih premij oz. 6,5 odstotka oz. 21 milijonov evrov kosmate obračunane premije. “Delež stalno povečujemo, iz dobrih štirih odstotkov v letu 2017 smo ga povečali na dobrih šest odstotkov oziroma povečali iz 11,7 milijona evrov v letu 2017 na 19,7 milijona evrov v letu 2021.”

Vzajemna: Poleg dopolnilnega vse več drugih zavarovanj

“Vse več zavarovancev ima namreč poleg dopolnilnega tudi druga zavarovanja. V svoji ponudbi imamo tako širok nabor dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih ves čas prilagajmo in dopolnjujemo glede na potrebe in želje zavarovancev. V zadnjih nekaj letih opažamo, da je zavedanje ljudi o tem, kako pomembno je, da poskrbijo za svojo zdravstveno in finančno varnost z ustreznim zavarovanjem, vedno večje.”

Največ zanimanja beležijo pri zavarovanjih, ki omogočajo hiter dostop do specialističnih obravnav in operativnih posegov ter fizioterapije. Med najbolj prepoznavnimi je tudi Zavarovanje za tujino, ki krije stroške zdravstvenih storitev v tujini in vključuje 24/7 asistenco.

“Kakršne koli spremembe se bodo v sistemu zgodile, se bo Vzajemna prilagodila in obstala, saj se naš portfelj z naslova drugih tržnih zavarovanj konsistentno povečuje,” pravijo v Vzajemni. 

Poleg tega se tudi vedno več podjetij odloča za sklenitev Kolektivne zdravstvene police za svoje zaposlene. “Kakršne koli spremembe se bodo v sistemu zgodile, se bo Vzajemna prilagodila in obstala, saj se naš portfelj z naslova drugih tržnih zavarovanj konsistentno povečuje.”

Vir Foto: STA