Site icon Biznis24

V Podbrezniku položili temeljni kamen za 184 najemnih stanovanj

V Podbrezniku položili temeljni kamen za 184 najemnih stanovanj

V Podbrezniku v Novem mestu bomo že leta 2025 dobili 184 novih najemnih stanovanj. Zanje so danes temeljni kamen položili minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec.

Stanovanjski sklad RS bo v sklopu petih novih večstanovanjskih objektov zgradil 103 stanovanja, v dveh objektih pa bo Mestna občina Novo mesto zgradila 81 stanovanj.

“Vesel sem, da bomo z našo investicijo v višini 14,6 mio evrov zgradili trajnostne in energetsko učinkovite bloke s štirimi nadstropji in pritličjem. Stanovanja bodo po tipologiji enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna v velikosti od 38 do 80 m2. Uporabno dovoljenje za stanovanja je predvideno septembra 2024, uporabnikom pa bodo predvidoma na voljo leta 2025,” je povedal direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

Niz večstanovanjskih blokov

Objekt je zasnovan kot niz treh večstanovanjskih blokov s skupno podzemno etažo in skupno pripadajočo zunanjo ureditvijo. Vse stavbe so etažnosti P + 3 + T. Bloki imajo 96 parkirnih mest, zagotovljenih v kletni etaži pod in med stavbami, 62 parkirnih mest na dveh parkirnih ploščadah nad podzemno garažo in 28 parkirnih mest za obiskovalce ob javni površini ob osrednji cestni zanki.

Vsi bloki so pravokotne tlorisne oblike različnih dolžin, izven osnovnega tlorisnega gabarita so na vzdolžnih stranicah stavbe predvideni pokriti balkoni. Stanovanja so v vseh petih nadzemnih etažah vseh blokov.

Po tipologiji so enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna, velikosti od 38 do 80 m2. Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba znotraj stanovanja in zunanji prostor – balkon. Pripadajoče kolesarnice in servisni prostori so v kletnih etažah. Bloki so povezani z dvonivojsko zunanjo ureditvijo, otroškimi igrišči in zasaditvami, ki služijo prebivalcem soseske ter povezujejo sosesko z okolico.

V sklopu projekta je 10 % stanovanj (11 stanovanj), ki so prilagojena funkcionalno ali gibalno oviranim osebam.

Stavbam bo pripadala tudi podzemna garaža s 96 parkirnimi mesti, v kletnih prostorih pa bo tudi kolesarnica in servisni prostori. V sklopu gradnje bo urejena tudi dvonivojska zunanja ureditev območja s parkirnimi površinami, zelenimi in pohodnimi površinami ter površinami za druženje in igro otrok, ki bo povezovala celotno območje z okolico.

vir in foto

Exit mobile version