Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa za oceno ustavnosti vladnega odloka o zdravniški službi med stavko

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides za oceno ustavnosti vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki je že v veljavi. Sodišče je presodilo, da pobudnika, Fides in zdravnik Milenko Stanković, ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka.

Fides je pobudo vložil, ker ocenjuje, da odlok posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke. Sindikat je prepričan, da vladni odlok ne more biti pravna podlaga za določanje obsega zdravniških storitev, ki so del minimuma delovnega procesa, saj to določa zakon. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob predstavitvi odloka poudarila, da je odlok pravno trden in da je treba spoštovati sorazmernost vseh pravic zapisanih v ustavi. “Ustavni sodniki bodo zagotovo prepoznali našo skrb za invalide in druge najranljivejše skupine,” je dejala.

Ustavno sodišče ugotavlja, da je Fides med kvalificiranimi predlagatelji, ki lahko vložijo zahtevo za presojo ustavnosti ob izpolnjenosti pogoja ogroženosti pravic delavcev. Vendar pa iz vloge v tej zadevi izhaja, da je bila vložena pobuda in ne zahteva. Pobudnika v vlogi namreč utemeljujeta svoj pravni interes, ki je potreben za vložitev pobude. Ustavno sodišče navaja, da prvi pobudnik (Fides) sicer omenja ogroženost pravic delavcev, a te navedbe podaja le v okviru pravnega interesa, ne kot samostojne navedbe. Zato je sodišče sklenilo, da pobudnik ni zadostil kriterijem za vložitev zahteve.

Sodišče je pojasnilo, da od kvalificiranih udeležencev pričakuje strokovno in kvalitetno obrazložene vloge. “Najmanj, kar lahko ustavno sodišče pričakuje od njih (in v tem okviru tudi od prvega pobudnika), je, da je iz vloge jasno razvidno, da jo vlagajo kot kvalificirani predlagatelji. Temu kriteriju prvi pobudnik ni zadostil,” je zapisano v odločbi.

Z odlokom je poseženo v ustavno pravico do stavke

Pravno sredstvo, s katerim bi lahko prvi pobudnik pred ustavnim sodiščem izpodbijal odlok in varoval interese svojih članov, je zahteva. Zato prvemu pobudniku ni mogoče priznati pravnega interesa za vložitev pobude, tudi če gre za predpis, ki učinkuje neposredno.

Drugi pobudnik, zdravnik Stanković, trdi, da je z odlokom poseženo v njegovo ustavno pravico do stavke. Vendar iz njegovih navedb ni mogoče razbrati, kako povečan obseg storitev, ki naj bi jih opravljali zdravniki med stavko, vpliva na njegov pravni položaj. “Drugi pobudnik ne navede, katere storitve mora opravljati in kako je na ta način omejena njegova pravica do stavke. Zato tudi drugi pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude,” so zapisali.

Iz sindikata Fides so sporočili, da so nad odločitvijo ustavnega sodišča zaskrbljeni. Opozorili so, da je bila odločitev izdana en mesec po uveljavitvi novele zakona, ki je odlok odpravila, zato je odločitev irelevantna za položaj zdravnikov, ki uveljavljajo pravico do stavke. Kot “sila nenavadno” ocenjujejo, da so ustavni sodniki pobudo najprej sprejeli v obravnavo, nato pa odločili, da ne izpolnjuje formalnih pogojev.

“Ustavno sodišče je odločitev sprejelo s petimi proti štirim glasovom, kar kaže na to, da odločitev glede neizpolnjevanja formalnih pogojev ni prepričala niti vseh ustavnih sodnikov,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V Fidesu so napovedali, da bodo sprožili postopek za oceno ustavnosti novele zakona o zdravniški službi, ki je nadomestila vsebino odloka.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik