UKC Maribor razrešuje direktorja zaradi slabega poslovanja.

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC) je začel postopek razrešitve direktorja Antona Crnjaca, ki ima 15 dni za odgovor na očitke. Svet bo nato odločal o razrešitvi. Predsednik sveta Aleš Šabeder je kot razlog navedel slabo poslovanje UKC Maribor pod vodstvom Crnjaca.

V gradivu za člane sveta je Šabeder zapisal, da se izguba zavoda povečuje, medtem ko je bil poslovni izid za leto 2020 pozitiven. Očitajo mu tudi nespoštovanje predpisov in malomarnost, zaradi česar so nastale težave v zavodu.

Razprava o razrešitvi je bila zaprta za javnost. Na tajnem glasovanju je za začetek postopka razrešitve glasovalo šest članov, pet proti. Predstavniki ustanovitelja so verjetno glasovali za, ostali proti.

Crnjac ni podal izjav, njegov odvetnik Andrej Pohar pa je dogajanje označil kot politično farsa. Poudaril je, da so člani sveta šele na seji izvedeli za razloge razrešitve in zato še ni mogoče presojati vsebine.

Težave na seji sveta

Šabeder je načrtoval začeti sejo s prisotnostjo devetih članov sveta, dva pa sta želela sodelovati na daljavo. Pohar, direktorjev odvetnik, je sejo preprečil, saj bi morali biti vsi člani prisotni v živo.

Sejo je Šabeder prekinil, da bi pojasnili to vprašanje. Po enourni prekinitvi se je daljavočlan pridružil seji, ki se je nato nadaljevala.

Toda težave so se nadaljevale pri sprejemanju dnevnega reda. Adrijana Dietrich iz UKC Maribor je predlagala, da se ne obravnava predlog za razrešitev direktorja, ker gradivo ni bilo poslano pravočasno. Luka Kolarič in Zdravko Luketič sta se strinjala, da bi morali člani biti seznanjeni z zakonsko podlago razrešitve.

Pri glasovanju neenotni

Šabeder je razdelil gradivo članom sveta zavoda in pojasnil, da je to že bilo storjeno prej. Povedal je, da gre za osebno zadevo, zato ni mogel poslati gradiva kot običajno.

Šabeder je vztrajal pri glasovanju o začetku postopka za razrešitev direktorja, vendar so nekateri člani bili proti. Pet članov je glasovalo za, pet proti, predsednik sveta zavoda pa je odločilno glasoval za predlagani dnevni red.

Vodja pravne službe UKC Maribor je dejala, da nova zakonodaja o javnih zavodih še ni vključena v statut in poslovnik kliničnega centra, zato glasovanje ni bilo zakonito.

Odvetnik Pohar je izrazil enako mnenje in poudaril, da morajo biti sklepi sprejeti z večino glasov. Sejo so nato začasno prekinili in jo nadaljevali zvečer.

Crnjac prevzema vodenje UKC Maribor

Junija 2021 je Crnjac postal direktor UKC Maribor, potem ko je Flis odšel po koncu štiriletnega mandata. Kot edini kandidat za direktorja je prevzel vodenje bolnišnice, čeprav je že med leti 2004 in 2010 delal kot strokovni direktor. Crnjac je sicer torakalni kirurg in bil prejšnji strokovni vodja klinike za kirurgijo ter predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo.

Govori se, da se Flis, zdaj mestni svetnik Gibanja Svoboda, želi vrniti na čelo UKC Maribor, vendar Šabeder ni želel komentirati o morebitnih kandidatih. Čeprav je bila seja danes kljub začetnim zapletom zakonita, meni nasprotno od odvetnika Poharja, da so bili vsi sklepi, sprejeti na njej, pravilni.

Vir Foto: STA