Ujma: Država do 9. novembra izplačala 410 milijonov evrov

Vlada je danes prek Urada za komuniciranje (UKOM) sporočila pomembne informacije glede izvajanja interventnih ukrepov po poplavah, ki so prizadele državo med 5. avgustom in 9. novembrom 2023. Sredstva, namenjena za obvladovanje poplavnih posledic, sanacijo poškodovanih objektov ter obnovo infrastrukture na občinski in državni ravni, so bila usmerjena tudi v ohranjanje delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na prizadetih območjih. Država je prebivalcem, občinam in gospodarstvu do 9. novembra izplačala kar 410 milijonov evrov pomoči.

590 delovišč na več kot 400 kilometrih vodotokov

Po navedbah Ukoma je bilo doslej delo zaključeno na 590 deloviščih, medtem ko so v okviru interventnih ukrepov na vodotokih uspešno zaključili delo na več kot 400 kilometrih vodotokov. V nekaterih odsekih so se soočali s zahtevnimi in obsežnimi deli, kot je vračanje vodotokov v njihove struge. Na dan 9. novembra 2023 je še vedno potekalo delo na 240 deloviščih, pri katerem sodeluje več kot 1500 delavcev in več kot 1000 delovnih strojev.

Na območju Slovenije je bilo od 5. avgusta 2023 do 9. novembra 2023 v okviru interventnih ukrepov po poplavah delo zaključeno že na 590 deloviščih. V okviru interventnih ukrepov na vodotokih je bilo delo končano na več kot 400 kilometrih vodotokov, pri čemer je šlo na nekaterih odsekih za zahtevna in obsežnejša dela, kot je vračanje vodotokov v struge. 9. novembra 2023 je delo potekalo na 240 deloviščih. Na deloviščih izredne ukrepe izvaja več kot 1500 delavcev z več kot 1000 delovnimi stroji.

UKOM

Izredni ukrepi za varovanje sneberskega nasipa na Savi

Ukrepov za obvladovanje poplav ne zanemarjajo niti na Sneberskem nabrežju ob reki Savi. V Ukomu poudarjajo, da skrbno spremljajo stanje na tem območju ter da varnost in premoženje prebivalcev jemljejo izjemno resno. Prav tako opozarjajo pristojne službe, naj izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti na tem območju. Dela na sneberskem nasipu so se pričela po odločitvi direkcije za vode.

Podatki o sneberskem nasipu in stroških

Dolžina novega nasipa na tem območju znaša približno 350 metrov, za izgradnjo pa je bilo uporabljenih približno 4500 kubičnih metrov zemljine. Stroški za izvedbo intervencijskega nasipa bodo pokriti iz državnih proračunskih sredstev, ki so namenjena za izvajanje nujnih ukrepov po poplavah. Trenutna ocena stroškov znaša 350 tisoč evrov. Nasip je bil umestno na območje, kjer je brežina reke Save najnižja.

vir

Foto: Občina Mežica

Portal24