woman sitting in an office in front of a laptop and waving cash

Številnim slovenskim delavcem se obeta povišanje plač

Številnim slovenskim delavcem se v prvi polovici leta obeta povišanje plač. Povišanje plač napoveduje 65,6 odstotka slovenskih delodajalcev, je objavila agencija za zaposlovanje Manpower Slovenija.

Iz najnovejše raziskave Manpowerja je razvidno, da je v prvi polovici 2022 plače zvišalo 83 odstotkov vprašanih delodajalcev, 16,9 odstotka pa vanje ni poseglo.

Vsi delodajalci v panogah telekomunikacij in elektrotehnike, zdravstva in farmacije, avtomobilske industrije ter raziskav, medijev, marketinga in PR so dvignilo plače. V bančništvu, financah in zavarovalništvu se je za dvig plače odločilo 50 odstotkov delodajalcev. V panogi računovodskih in kadrovskih storitev plač ni zvišalo 75 odstotkov delodajalcev plač.

Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetjih je bila lani 12,4-odstotna. Stopnja fluktuacije zaposlenih je bila pri 50,9 odstotka delodajalcev višja, kot je bila leta 2021. Prevladujoči razlog za fluktuacijo je bilo boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih, je povedalo 55,3 odstotka delodajalcev.

Sledijo neugodni delovni pogoji (23,9 odstotka), nekompatibilnost z nadrejenimi (16,4 odstotka), odpuščanja s strani podjetja (15,7 odstotka), pomanjkanje možnosti za profesionalno rast in napredovanje (13,8 odstotka), slaba organizacijska klima (12,6 odstotka), težave pri procesu uvajanja (10,0 odstotka) in onemogočanje hibridnega dela in dela na daljavo (4,4 odstotka).

Panoga z najvišjo stopnjo fluktuacije je turizem in gostinstvo (30 odstotkov), panoga z najnižjo stopnjo pa gradbeništvo (7,6 odstotka).

Za prvo polletje letos zvišanje plač načrtuje 65,7 odstotka delodajalcev

Za prvo polletje letos zvišanje plač načrtuje 65,7 odstotka delodajalcev. Največji delež, 35 odstotka, jih napoveduje, da bo zvišanje med šest- in desetodstotno. Nekaj manj, 30,6 odstotka, jih načrtuje zvišanje do pet odstotkov. 28,7 odstotka delodajalcev napoveduje zvišanje dodatnih ugodnosti oziroma bonusov.

Pri tem 3,4 odstotka delodajalcev pojasnjuje, da bodo spremembe v plačah in ugodnostih pogojene z visoko inflacijo. Sledijo zadrževanje trenutnih zaposlenih (56,9 odstotka), privabljanje novih zaposlenih (46,8 odstotka) in spremembe, pogojene z dvigom minimalne plače na državni ravni (44,0 odstotka). 5,5 odstotka delodajalcev bo uvedlo spremembe zaradi slabe finančne uspešnosti podjetja.

Optimistična napoved neto zaposlovanja

Neto napoved zaposlovanja, ki jo Manpower izračuna kot razliko med odstotkom delodajalcev, ki nameravajo zaposlovati in tistimi, ki nameravajo odpuščati, je za prvo polovico leta optimistična in znaša +54,49 odstotka.

Zaposlovati namerava 57 odstotkov anketiranih delodajalcev. Medtem naj bi jih 2,5 odstotka več odpuščalo kot zaposlovalo, 27,6 odstotka jih napoveduje, da sprememb pri zaposlovanju ne bo, 12,82 odstotka pa je še neodločenih.

Najbolj optimistični glede zaposlovanja so v panogi medijev, marketinga in PR-ja

“Če primerjamo namere zaposlovanja za prvo polovico leta 2023 po panogah, lahko vidimo, da so najbolj optimistični glede zaposlovanja v panogi medijev, marketinga in PR, saj odpuščali sploh ne bodo,” so zapisali avtorji raziskave.

Druga najbolj optimistična napoved je v gradbeništvu (80 odstotkov), sledijo informacijske tehnologije (70,6 odstotka), bančništvo, finance in zavarovalništvo (66,7 odstotka), turizem in gostinstvo (66,7 odstotka), avtomobilska industrija (66,7 odstotka), telekomunikacija in elektrotehnika (62,5 odstotka) ter v proizvodni sektor (60,3 odstotka).

Edina panoga, ki v prvi polovici leta 2023 napoveduje poleg zaposlovanja tudi odpuščanje, je proizvodnja. Take napovedi je podalo 5,11 odstotka delodajalcev.

V najnovejšo raziskavo Napoved gibanja plač in zaposlovanja so bila vključena različno velika podjetja iz Slovenije iz različnih panog: 33,3 odstotka manjših podjetij z do 50 zaposlenimi, 35,3 odstotka podjetij z od 51 do 200 zaposlenimi, 14 odstotka srednje velikih podjetij z od 201 do 500 zaposlenimi, osem odstotkov velikih podjetij z od 501 do 1000 zaposlenimi in 9,3 odstotka velikih podjetij z več kot 1000 zaposlenimi.

Vir: Portal24

Ne spreglejte…

Azijske delnice in nafta nižje, dolar stabilno, zlato višje  

Azijske borze so danes nižje. Vlagatelje ob podatkih o inflaciji v ZDA in pripombah predstavnikov centralne banke skrbi, da bodo obrestne mere še dlje časa višje… več tukaj.