Sta za val odpovedi na Inšpektoratu za delo kriva mobing in slabi odnosi?

Inšpektorat za delo se sooča z valom odpovedi, saj je od januarja lani iz njihovih vrst odšlo 27 zaposlenih. Med razlogi za odhode se omenjajo tudi mobing in slabi odnosi, kar postavlja pod vprašaj vodenje glavne inšpektorice Katje Čoh Kragolnik.

Po podatkih, ki jih je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) posredoval inšpektorat, so na dan 3. april zaposlovali 129 ljudi, kar je dva manj kot ob koncu prejšnjega leta. Od začetka lanskega leta je inšpektorat zapustilo 27 zaposlenih, med katerimi je bilo sedem upokojitev, 11 premestitev na lastno željo, trem se je iztekla pogodba za določen čas, trem pa je delovno razmerje prenehalo na podlagi lastne odpovedi. STA navaja, da se je en zaposleni po zaključku razloga za preteklo odsotnost odločil ne vrniti na delovno mesto, v enem primeru pa je šlo za smrt uslužbenca.

Časopis Dnevnik poroča o mobingu in zelo slabih odnosih znotraj inšpektorata, ki bi lahko vplivali na visoko stopnjo fluktuacije. Po pričevanjih zaposlenih naj bi dolgoletna uslužbenka v finančni službi verbalno trpinčila več sodelavcev preko elektronske pošte, pritiskov in neprimernega komuniciranja. Kljub opozorilom kadrovski službi in glavni inšpektorici Katji Čoh Kragolnik, ukrepi niso bili sprejeti.

Na povpraševanje o uradnih prijavah trpinčenja na delovnem mestu, je inšpektorat odgovoril, da takšnih prijav ni bilo.

Krizni sestanek

Med osebami, ki so zapustile Inšpektorat za delo, je bila tudi vodja kadrovske službe. Na inšpektoratu so se zato odločili, da namesto razpisa za to delovno mesto najamejo zunanjega izvajalca za opravljanje kadrovskih storitev. Zunanja izvajalka je postala nekdanja zaposlena na inšpektoratu, ki je trenutno redno zaposlena v drugem javnem organu in delo za inšpektorat opravlja prek statusa popoldanskega samostojnega podjetnika. Ta odločitev je sprožila kritike, saj jo je minister za delo Luka Mesec označil kot “neodpustno”.

Kljub ministričini obsodbi se zunanje sodelovanje nadaljuje. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije (STA) se je minister Mesec zaradi te in drugih slabih razmer na inšpektoratu pred dnevi sestal z njegovim vodstvom.

Predstavniki inšpektorata so v odzivu navedli, da “redno sodelujejo z ministrstvom in ministrom Mescem glede različnih tem s področja dela inšpektorata,” ter da predstojnica sodeluje tudi na sejah kolegija ministra. Neuradnih informacij o nezadovoljstvu ministra s trenutno glavno inšpektorico Katjo Čoh Kragolnik in iskanju njenega naslednika niso želeli komentirati. Na ministrstvu so dodali, da so seznanjeni z razmerami in da “delajo vse, kar je v njihovi moči, da izboljšajo delo in učinkovitost inšpektorata.”

Število nadzorov nižje

Število nadzorov, ki jih opravljajo inšpektorji za delo, upada. Leta 2021 so izvedli 38.624 nadzorov in izdali za 3,5 milijona evrov glob, leta 2022 pa 15.698 nadzorov z 2,8 milijona evrov glob. Lani je bilo opravljenih 10.101 nadzorov, pri čemer so bile globe v višini 3,7 milijona evrov, do 5. aprila letos pa so opravili 2839 nadzorov z izrečenimi globami v višini 826.600 evrov.

Na inšpektoratu pojasnjujejo, da so nadzori zdaj bolj poglobljeni in obravnavajo zahtevnejše kršitve. “Vsako leto izvedemo tudi več usmerjenih akcij nadzora, predvsem na tistih področjih, kjer ugotavljamo, da so težave pogostejše ali resnejše ali pa se ponavljajo iz leta v leto,” so povedali. Med prioritetnimi področji je preverjanje izplačila regresa in plač.

Dodali so, da so v letu 2021 in na začetku leta 2022 inšpektorji opravljali tudi nadzore na podlagi interventne zakonodaje za omejevanje širjenja covida-19, kar je vplivalo na manj obsežne, a številčnejše nadzore z nižjo vsoto izrečenih glob.

Po navedbah inšpektorata število prijav kršitev in število delodajalcev raste, vendar pa temu ne sledi število inšpektorjev. “Vsako leto moramo zato določiti prednostna področja nadzora,” so izpostavili. Dodali so, da nadzorov običajno ne napovedujejo, razen v primerih, ko delodajalca večkrat ne najdejo na terenu. “Nadzore opravljamo pri vseh delodajalcih, na katere se nanašajo prijave ali sodijo v dejavnosti oziroma na področja dela, na katera se osredotočimo v posameznih usmerjenih nadzorih, in v skladu z ugotovitvami tudi ukrepamo,” so zagotovili.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik