Sestanek o evidentiranju delovnega časa: Sindikati predčasno odšli

Na ministrstvu za delo je danes potekal sestanek med socialnimi partnerji, ki se je osredotočal na evidentiranje delovnega časa. Minister za delo, Luka Mesec, je sestanek sklical po izteku trimesečnega poskusnega obdobja za izvajanje novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kljub visokim pričakovanjem se srečanje ni iztekel po željah ministrstva, saj so sindikati srečanje predčasno zapustili, ne da bi sodelovali v vsebinski razpravi.

Povod za sestanek so bile prejete pripombe na poseben elektronski naslov ministrstva, ki se nanašajo na novelo zakona. Več kot 200 prejetih pripomb je bilo predmet preučevanja, z namenom predstavitve sindikatom in delodajalcem ter ponovnega povpraševanja po njihovih stališčih in predlogih. Vendar so sindikati, brez razjasnitve konkretnih razlogov, sestanek zapustili pred njegovim zaključkom. Podrobnosti o odločitvi sindikatov za ta korak naj bi bile pojasnjene na novinarski konferenci v ponedeljek.

Sindikati so že v preteklosti izrazili svojo nesklonost k večjim spremembam zakonodaje. Tako predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Lidija Jerkič, kot tudi izvršni sekretar pri ZSSS, Andrej Zorko, sta poudarila, da po njihovem mnenju “posebne spremembe niso potrebne”. S strani delodajalcev pa prihaja nasprotovanje vsem novembrsko uveljavljenim spremembam, z jasnim stališčem, da če spremembe ostanejo v zakonu, naj veljajo samo za tiste, ki zakonodajo kršijo.

Delojemalci: Izhodišče je nespremenjeno

Neuradno je bilo slišati, da predstavniki delojemalcev niso pripravljeni pristati na naknadna pogajanja in posege v zakonodajo. Spomnili so, da je bila zadnja vladna novela usklajena na Ekonomsko-socialnem svetu. Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za socialni dialog, Mitja Gorenšček, je ponovno poudaril, da je njihovo izhodišče nespremenjeno glede na predlagane rešitve.

Spremembe v osnutku zakona, ki jih je predlagalo ministrstvo za delo, so med drugim vključevale ponovni poseg v definicijo delavca za zahtevo po evidentiranju delovnega časa, z namenom zmanjšanja števila delavcev, ki bi bili zajeti, črtanje obveznosti evidentiranja odmorov in možnost drugačne ureditve evidentiranja s kolektivno pogodbo dejavnosti. Te spremembe pa po mnenju delodajalske strani niso zadostne.

“Ne strinjamo s tem, da bi se izjeme iskalo v kolektivnih pogodbah ali pa v drugih zakonih, mi sploh ne pristajamo na izjeme, zakon mora veljati za vse in to je naše osnovno stališče,” je izpostavil glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za socialni dialog, Mitja Gorenšček. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pa je opozorila, da zakon prinaša “dodatne, nepotrebne birokratske ovire in zmedo med delodajalci,” zato predlagajo, da bi evidence na predviden način vodili le kršitelji zakonodaje.

OZS je posebej izpostavila povišanje glob za kršitve, ki so z zadnjo vladno novelo narasle na do 20.000 evrov, kar je skoraj petkrat več od predhodne maksimalne globe v višini 4.200 evrov. Iz zbornice so sporočili: “Večkrat smo izpostavili, da so globe nesorazmerno visoke… Nikakor ne podpiramo zlorab pri vodenju evidenc, toda pri globah treba ločiti med namernimi kršitvami z velikimi škodljivimi posledicami in tistimi, ki so posledica nehotene pomote.”

 “Večkrat smo izpostavili, da so globe nesorazmerno visoke, najvišje celo 20.000 evrov. Pred uveljavitvijo sprememb zakona je bila maksimalna globa 4200 evrov, torej gre za skoraj petkratno zvišanje višine glob. Nikakor ne podpiramo zlorab pri vodenju evidenc, toda kljub temu je pri globah treba ločiti med kršitvami, ki jih delodajalec povzroči namenoma in imajo velike škodljive posledice, ter med tistimi, ki so posledica nehotene pomote.”

OZS

Na ministrstvu bodo razmislili o nadaljnjih korakih

Minister za delo, Luka Mesec, je pred sestankom napovedal, da bodo na ministrstvu konec tedna razmislili o nadaljnjih korakih: “V ponedeljek pa sporočim, kako in na kakšen način bo zakon pripravljen, da bo lahko sledil obema ciljema…” Mesec je poudaril cilj preglednosti evidenc delovnega časa in kaznovanje kršiteljev, obenem pa željo, da zakon ne bi prekomerno obremenjeval podjetij, kjer težav s prekomernim delovnim časom ni.

 “V ponedeljek pa sporočim, kako in na kakšen način bo zakon pripravljen, da bo lahko sledil obema ciljema, po eni strani preglednosti evidenc delovnega časa in kaznovanju tistih, ki kršijo delavske pravice, tako da ljudje delajo tudi do 300 ur na mesec, pa za to niti plačani niso, in po drugi strani, da ne bo administrativno obremenjeval tistih podjetij, kjer takih težav ni in kjer so odnosi dobri.”

Luka Mesec

Slovenska tiskovna agencija (STA) je neuradno izvedela, da ministrstvo za delo razmišlja o črtanju več spornih členov iz zadnje novele zakona, ki se nanašajo na evidenco delovnega časa. Med predlaganimi spremembami je tudi odprava obveznosti evidentiranja odmora za malico ter časa prihoda in odhoda delavcev z dela.

Zadnja novela zakona trenutno delodajalcem nalaga obsežne zahteve glede vodenja evidenc, vključno z vpisovanjem števila opravljenih ur in nadur, časa prihoda in odhoda, izrabe odmorov med delovnim časom ter ure opravljenega dela v posebnih pogojih, kot so izmensko ali nočno delo. Poleg tega mora biti v evidenci zabeležen tudi tekoči seštevek ur v tednu, mesecu in letu za prikaz plus ali minus ur.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Danijel Kovačič UKOM