SDS svari o diskriminaciji volivcev in napakah v volilnem procesu

Na nedavni seji sveta stranke, ki jo je vodil Zvonko Černač, je Slovenska demokratska stranka (SDS) potrdila resolucijo, v kateri izraža zaskrbljenost zaradi načina izvajanja volitev v Sloveniji. Stranka trdi, da so bila številna volišča, predvsem v ruralnih območjih, ukinjena, kar je otežilo glasovanje in znižalo volilno udeležbo. Najbolj izpostavljeno je območje Šmarje pri Jelšah, kjer je bilo ukinjenih 28 izmed 69 volišč, posledično pa je tam zabeležena najnižja volilna udeležba v državi.

Stranka poudarja, da se s tem diskriminira volivce na podeželju, kar močno vpliva na izide volitev, vključno z volitvami v državni zbor, za predsednika republike, poslance Evropskega parlamenta iz Slovenije in na referendumih.

Poleg tega SDS opozarja na pomanjkljivosti pri predčasnem glasovanju, ki se izvaja v dneh pred volilno nedeljo, a se oddane glasovnice štejejo šele po nekaj dneh. Stranka kritizira tudi varovanje nepreštetih glasovnic, zlasti v Ljubljani, kjer je predčasno glasovanje centralizirano na enem mestu za enajst volilnih okrajev, kar po mnenju SDS otežuje glasovanje starejšim in gibalno oviranim osebam.

SDS je izrazila nezadovoljstvo, ker so bile zavrnjene vse njihove zahteve za sprotno dnevno štetje glasovnic in za strožji nadzor ter varovanje na predčasnih voliščih.

Vrsta pomanjkljivosti

Opozarjajo tudi na vrsto pomanjkljivosti v slovenskem volilnem sistemu, ki so se pokazale med volitvami v Državni zbor leta 2022. Med drugim izpostavljajo, da je pri dodeljevanju mandatov izvoljenim poslancem prišlo do napake, ki so jo odpravili šele po nekaj dneh. Prav tako v volilnem procesu ni mehanizma, ki bi omogočal vpogled predstavnikom kandidatnih list v delovanje računalniškega programa, ki beleži volilne glasove in računa mandate. Poudarjajo, da manjše stranke in liste nimajo zastopnikov v volilnih odborih in komisijah, kar jim onemogoča neposreden nadzor nad potekom volitev in vnosa podatkov v računalniške sisteme na okrajnih volilnih komisijah.

Dodajajo, da predstavniki parlamentarnih strank nadzorujejo in preverjajo predvsem svoje rezultate, medtem ko se rezultati manjših strank in list redko neposredno preverjajo. Zaradi obsega glasov, ki so oddani strankam in listam, ki ne presežejo praga za vstop v Državni zbor ali Evropski parlament, obstaja teoretična možnost manipulacije z računalniškim dodajanjem ali odvzemanjem glasov. Poleg tega niso javno znani niti izdelovalec računalniškega programa niti imena administratorjev, ki program vzdržujejo. Sklepajo, da so v preteklosti sodni postopki v več državah razkrili, da so bili volilni računalniški programi prirejeni za potvarjanje volilnih rezultatov.

SDS zahteva transparentnost in dodatne ukrepe za verodostojnost volilnih procesov

Slovenska demokratska stranka (SDS) izraža zaskrbljenost zaradi dvomov, ki jih volivci izražajo glede korektnosti računalniškega programa Državne volilne komisije in njegovega upravljanja. V luči teh dvomov SDS poziva k sprejetju nujnih ukrepov za zagotavljanje transparentnosti volilnih procesov in za krepitev zaupanja v volitve.

Med predlaganimi ukrepi je ponovna vzpostavitev volišč v krajih, kjer so bila ta od leta 2011 ukinjena, in sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju z obveznim dnevnim zapisovanjem rezultatov. Prav tako SDS zahteva, da Državna volilna komisija javno objavi informacije o avtorstvu in lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje volilnih glasov, in osebah, odgovornih za njegovo vzdrževanje.

Dodatno stranka predlaga neodvisno zunanjo revizijo tega računalniškega programa, ki naj bo opravljena do 20. maja 2024 in javno objavljena, da se zagotovi njegova nepristranskost in zanesljivost.

Svet SDS poziva svoje člane v Državni volilni komisiji, volilnih komisijah in Okrajnih volilnih komisijah ter poslance v Državnem zboru in Evropskem parlamentu, da sprožijo postopke za uresničitev teh zahtev. Poslanci SDS bodo prav tako obvestili Parlamentarno skupščino Sveta Evrope in pristojne institucije EU o zaznanih pomanjkljivostih in zahtevah stranke, s ciljem izboljšanja integritete in nadzora nad volilnimi procesi v Sloveniji.

[Vir: Nova24TV]; Portal24; Foto: Zajem zaslona