RTV Slovenija in ONA VE sklenila zavezo za enakost spolov

V prostorih TV Slovenija sta predsednik Uprave RTV Slovenija, Zvezdan Martić, in predsednica Združenja ONA VE, Marta Kos, nedavno podpisala zgodovinsko Zavezo 50 – 50, ki predstavlja prvo tovrstno pobudo za promocijo enakosti spolov v slovenskem medijskem prostoru. Pobuda vključuje tudi monitoring izbranih oddaj in spodbujanje uporabe spolno občutljivega jezika.

Zaveza označuje odločen korak proti spolnim neenakostim, saj si RTV Slovenija kot prvi slovenski medijski zavod aktivno prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov v svojem programu. “Enakost spolov ni samoumevna; da bi jo dosegli, moramo zavestno delovati in spreminjati obstoječe stanje,” je ob podpisu poudaril Zvezdan Martić, predsednik Uprave RTV Slovenija.

Poznamo veliko izgovorov, zakaj je tako. V politiki je več moških kot žensk. Med direktorji je več moških kot žensk. Zato je tudi na programih več moških kot žensk. Če to logiko sprejemamo, sprememb ne bo. Še več, začarani krog neenakosti se bo nadaljeval. Na RTV Slovenija ne želimo čakati, da bo nekdo drug spremenil stvari. Želimo biti med tistimi, ki prinašajo pozitivne spremembe. Zato si bomo prizadevali, da bo v naših oddajah enako število gostij in gostov. In s tem, verjamem, vzpodbudili, da bo enakost spolov zaživela tudi na vseh drugih družbenih področjih.

Zvezdan Martić

Martić je izpostavil tudi nezadovoljstvo z dejstvom, da so v politiki, poslovnem svetu in medijih moški še vedno precej bolj zastopani kot ženske, kar odraža globoko zakoreninjene spolne stereotipe in neenakosti. “Zaveza je korak naprej k spremembam, ki bodo omogočile, da enakost spolov ne bo le koncept, ampak realnost,” je dodal.

Marta Kos, predsednica Združenja ONA VE, je zavezo označila kot “izjemno dober dan za Slovenijo in slovenski medijski prostor”. Poudarila je, da mediji igrajo ključno vlogo pri oblikovanju družbenih mnenj in stališč, ter izrazila zadovoljstvo nad tem, da se RTV Slovenija zavezuje k premagovanju spolnih neenakosti in stereotipov. “Naše raziskave kažejo, da so moški viri informacij v slovenskih medijih močno prevladujoči. Ta zaveza je pomemben korak k uravnoteženi reprezentaciji spolov,” je zaključila Kos.

Mediji kot četrta veja oblasti ne le informirajo ljudi, tudi pomembno oblikujejo njihova mnenja in stališča. Kateri ljudje in kako so prikazani v medijih, pomembno vpiva na to, kako so obravnavani v resničnem svetu. Še posebej to velja za televizijo, saj po raziskavah v Sloveniji več kot 70 % ljudi dobiva informacije pretežno od televizije. Vse naše meritve, tudi prva znanstvena raziskava o reprezentaciji spolov v slovenskih medijih, so pokazale, da moški viri informacij izrazito prevladujejo, da jih je celo 5x več kot ženskih. In da medijsko poročanje v Sloveniji pomembno odraža in krepi spolne neenakosti in stereotipe v slovenski družbi. 

Marta Kos

Zaveza 50 – 50 vsebuje naslednje točke:

Zavezujemo se, da:

  • bomo spodbujali ženske v svojem okolju, da bodo sodelovale v medijih, na javnih razpravah, konferencah ter v drugih komunikacijskih dejavnostih;
  • bomo zavestno poudarjali in obeleževali vloge in prispevke žensk k napredku naše Slovenije in Evropske unije na različnih področjih njunega delovanja;
  • bomo zagotavljali udeležbo strokovnjakinj v dnevnoinformativnih in drugih oddajah na RTV Slovenija, še posebej v tistih, v katerih so z gostjami in gosti pripravljeni daljši pogovori;
  • si bomo prizadevali, da bo na RTV Slovenija uravnoteženost med gostjami in gosti čim boljša oziroma čim bliže načelu 50 % -50 %;
  • bomo v rednih intervalih izvajali monitoring izpolnjevanja te zaveze na način, da bomo za najpomembnejše oddaje, za katere se bomo dogovorili, spremljali deleže gostov po spolu s ciljem, da se trenutno stanje čim prej izboljša. Rezultati bodo javno objavljeni na naših spletnih mestih (www.onave.si in www.rtvslo.si);
  • bomo pri svojem delu zagotavljali spoštovanje osnovnih načel enakosti spolov, kot so enake pravice, priložnosti in obravnava posameznikov ne glede na njihov spol. Ta načela so temelj oblikovanja pravičnejše in enakopravnejše družbe;
  • si bomo prizadevali za odpravljanja spolnih stereotipov in družbenih norm, ki ohranjajo neenakost in omejujejo možnosti posameznikov glede na njihov spol;
  • bomo spodbujali spolno občutljivo rabo jezika ter v govoru in pisanju naslavljali in obravnavali ženske in moške enakovredno.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Zajem zaslona