Razmere v šolstvu so alarmantne: Ravnatelji, starši in učitelji pozivajo k ukrepanju

Na novinarski konferenci, ki so jo sklicali predstavniki ravnateljev, staršev in učiteljev, so opozorili na vse večje težave v slovenskem šolstvu in pozvali politiko k nujnim ukrepom. Minister za vzgojo in izobraževanje, Darjo Felda, je v odzivu priznal, da je področje izobraževanja potrebno sprememb in podpore.

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič je v uvodnem nagovoru izpostavila alarmantno stanje v šolstvu. Kot ključne probleme je navedla finančno podhranjenost šolskega sistema in zakonsko prenormiranost, ki ovirata kakovostno delo šol in razvoj. “Na padec znanja slovenskih učencev kažejo tudi slabši rezultati v mednarodnih primerjalnih evalvacijah,” je dejala Miheličeva.

Združenje ravnateljev, učiteljev in staršev meni, da je skrajni čas za spremembe. “Treba je nehati meriti moči, kdo ima bolj prav, saj to vedno gre na račun naših otrok in mladostnikov ter naše prihodnosti,” je poudarila Miheličeva.

Predstavnica staršev, Lara Romih, je opozorila na potrebo po prenovitvi učnih načrtov, ki so preobremenjeni in neusklajeni. Poudarila je tudi potrebo po stabilni in učinkoviti učbeniški politiki. “Učna gradiva so preobsežna, prezahtevna in predraga,” je dejala Romihova.

Romihova je pozvala k celovitemu, enotnemu in nezapletenemu sistemu zagotavljanja kakovosti na osnovnih šolah, ki bi vključeval notranjo in zunanjo evalvacijo. Prav tako je izpostavila potrebo po okrepitvi vzgojnega pomena šole in partnerstva staršev v šolstvu. “Otroka dajmo meriti holistično, in ne skozi številke. Iz ocen je treba fokus preusmeriti na znanje,” je poudarila.

Idealna nevihta v slovenskem šolstvu

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je situacijo v šolstvu opisal kot “idealno nevihto”. Izpostavil je kadrovsko krizo in slabše vrednotenje pedagoškega dela. “Ravnateljice in ravnatelji včasih po cestah lovijo študente, da bi jih prepričali, naj gredo učit, ker drugih ni,” je dejal Štrukelj.

Štrukelj je opozoril, da se v zadnjih desetih letih vedno manj vlaga v izobraževanje, kar še poslabšuje razmere. “Učiteljska populacija je ena najstarejših v Evropi, kar dodatno otežuje situacijo,” je poudaril.

Štrukelj je pozval premierja Roberta Goloba, naj povabi predstavnike ravnateljev, učiteljev in staršev na pogovor ter ponudi pomoč pri reševanju krize v izobraževanju. Izrazil je skrb, da se bo politika problematiki začela resno posvečati šele, ko bo že prepozno, kar bi lahko pomenilo desetletje ali več reševanja posledic.

Minister Felda priznava potrebo po spremembah

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedajo dolgoletnih izzivov v javnem šolstvu. Minister Darjo Felda je poudaril, da je vlada ob prevzemu mandata prepoznala potrebo po spremembah in dodatni podpori. Izpostavil je spremembe zakona o osnovni šoli ter posodabljanje drugih aktov, kot sta zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter zakon o maturi.

Felda je priznal pomanjkanje učiteljev in poudaril, da ves čas izvajajo ukrepe za okrepitev njihovih vrst. “Pri vseh izboljšavah sodelujemo s strokovno javnostjo, sindikatom in zvezo staršev. Verjamem, da bomo tvorno sodelovali še naprej,” je zapisal minister.

Potreba po takojšnjih ukrepih

Predstavniki ravnateljev, staršev in učiteljev so enotni, da je nujno ukrepati takoj. Opozorili so, da je potrebno vlaganje v izobraževanje in boljše vrednotenje pedagoškega dela. Prav tako je nujno zagotoviti stabilno učbeniško politiko in prenoviti učne načrte.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pixabay