Poročilo UMAR o razvoju Slovenije v letu 2023

Poročilo UMAR o razvoju Slovenije v letu 2023

Vladi je bilo posredovano Poročilo o razvoju 2023 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Poročilo obravnava izvajanje strategije razvoja Slovenije do 2030. Po COVID-19 pandemiji se je državno gospodarstvo zaradi ekspanzivne fiskalne politike hitro opomoglo. Vendar pa poročilo ugotavlja upočasnitev visoke gospodarske rasti. To je posledica energetske krize in povečane mednarodne negotovosti. Inflacija se je prav tako povečala.

Za nadaljevanje preoblikovanja slovenskega gospodarstva v pametno in zeleno poročilo opredeljuje ključne ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Vključuje pospešitev strukturne, pametne in zelene preobrazbe gospodarstva. Razvojne politike ter določitev strateških prednostnih nalog so pomembne. Strožji javnofinančni okvir je posledica reaktivacije fiskalnih pravil. Poročilo poudarja oblikovanje začasnih ukrepov. Ublažitev posledic energetske krize je ključna. Nujnost strukturnega preoblikovanja gospodarstva je treba upoštevati.

Čeprav so ukrepi med epidemijo in povišanjem cen energije podprli prebivalstvo, socialni in materialni položaj ni trpel. Poročilo ugotavlja, da počasno preoblikovanje v zeleno in pametno gospodarstvo povzroča razvojni zaostanek. Produktivnost na tem področju še vedno zaostaja. Poročilo opozarja tudi na prekinitev dolgoročnega trenda izboljševanja zdravja prebivalstva zaradi pandemije COVID-19. Poudarja pomen vzpostavitve finančno vzdržnega in odpornega sistema zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe kot ključnega razvojnega izziva za Slovenijo.

Vir Foto: Pexels