Poročilo: Britanska politika pošiljanja nezakonitih migrantov v Ruando krši človekove pravice

V zadnjem poročilu, ki ga je objavil skupni Parlamentarni odbor za človekove pravice, je bilo ugotovljeno, da najnovejša zakonodaja britanske vlade, ki oživlja kontroverzni načrt deortacije nezakonitih migrantov v Ruando, “ni združljiva” z mednarodnimi obveznostmi Združenega kraljestva glede človekovih pravic. Razvoj dogodkov predstavlja grožnjo za ugled Združenega kraljestva kot zagovornika človekovih pravic na globalni ravni, saj lahko povzroči “nepopisno škodo”.

Premier Rishi Sunak želi s politiko “ustavljanja čolnov” nezakonite migrante, ki Rokavski preliv prečkajo v majhnih čolnih, deportirati v Ruando v Afriki. Ta predlog zakona pa se sooča z notranjimi polemikami, zamudami in nasprotovanjem znotraj konservativne stranke. Lani je vrhovno sodišče Združenega kraljestva sklenilo, da Ruanda ni varna destinacija za prisilno odstranjevanje prosilcev za azil, kar je dodatno spodkopalo trdnost načrta.

Vrhovno sodišče je prepoznalo resnično nevarnost zlorab človekovih pravic za deportirane osebe. Trenutna zakonodaja trdi, da je Ruanda varna, vendar brez jasnih zagotovil, da to lahko praktično zagotovi. Poleg tega je bilo izpostavljeno kršenje 13. člena Evropskega sodišča za človekove pravice, ki zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva ob kršitvah človekovih pravic. Omejevanje pritožb v predlogu zakona tako postavlja vprašanja o dostopnosti pravnih poti za nezakonite migrante.

Problem ni le v politiki pošiljanja migrantov v Ruando

Poročilo Parlamentarnega skupnega odbora za človekove pravice je močno kritiziralo dajanje pooblastila ministrom, da presojajo o upoštevanju sodnih odločb Evropskega sodišča za človekove pravice pri deportacijah. Slednje bi lahko namreč pomenilo kršitev mednarodnega prava s strani Združenega kraljestva. “Osnutek zakona odstranjuje ključne varovalke proti preganjanju in zlorabam človekovih pravic,” je poudarila predsednica odbora, Joanna Cherry QC. Obsodila pa je tudi sovražnost do človekovih pravic, ki je osrednji del predloga.

Cherry je izpostavila, da problem ni le v politiki pošiljanja migrantov v Ruando, temveč tudi v tem, da predlog zakona ogroža globalni ugled Združenega kraljestva kot zagovornika človekovih pravic. “Človekove pravice so temeljna zaščita, ki preprečuje škodo s strani vladnih ukrepov,” je dodala, ko je kritizirala pristop, ki se izogiba sodnemu nadzoru.