Pogosto vprašanje: Kaj vpliva na višino pokojnine?

Višina pokojnine je ključno povezana z več dejavniki, med katerimi izstopata pokojninska osnova in dopolnjena pokojninska doba. Pokojninska osnova predstavlja temelj za določitev odmernega odstotka, ki vpliva na končno višino starostne pokojnine.

Kako se določi pokojninska osnova?

Pokojninska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od leta 1970 naprej, pri čemer so vključeni tudi plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora izračunati vsa razpoložljiva mesečna povprečja osnov iz zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja in zavarovancu odmeriti pokojnino od najugodnejšega povprečja, ki predstavlja pokojninsko osnovo. Za izračun se upoštevajo tudi predhodno sporočeni podatki o plačah ali zavarovalnih osnovah.

Pomembnost dopolnjene pokojninske dobe

Pomemben pogoj za upoštevanje plače ali osnove iz posameznega koledarskega leta zavarovanja je, da ste v njem dopolnili najmanj šest mesecev zavarovalne dobe. Osnove iz koledarskega leta, v katerem uveljavljate pravico do starostne pokojnine, se pri izračunu pokojninske osnove ne upoštevajo.