Bo Petrol zaradi škode proti državi vložil tožbo?

Petrol naj bi vložil tožbo zoper državo zaradi povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi regulacije cen goriv v letu 2022. Predsednica uprave Petrola, Nada Drobne Popović, je izjavila, da je državno odvetništvo zavrnilo predlog za mirno rešitev spora med Petrolom in državo glede regulacije cen pogonskih goriv, zato bo Petrol najverjetneje vložil tožbo proti državi. Petrol ocenjuje škodo, ki jo je utrpel zaradi omejitve cen goriv od sredine marca do konca aprila in od 12. maja do 20. junija 2022, na 106,9 milijona evrov.

Petrol si želi odpravo regulacije ali vsaj prilagajanje marž inflaciji, saj bi to pomagalo pri umiritvi cen na trgih. Vendar tožbe zoper državo ni mogoče vložiti brez predhodnega poizkusa mirne rešitve spora prek državnega odvetništva, ki je minuli teden z odločbo zavrnilo možnost mirne rešitve spora. Zato je naslednji korak Petrola tožba zoper državo.

Zakon o kontroli cen in njegove posledice za trgovce

V Sloveniji velja Zakon o kontroli cen, ki omogoča vladi, da določi primerno nadomestilo trgovcem, če omejitev cen povzroči, da ne smejo prenehati s prodajo blaga. Vlada ima možnost, da nadomestilo določi ali ne, odvisno od primera. V preteklosti je resorni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, napovedoval, da bodo trgovcem povrnili morebitno škodo. Podjetje Petrol se sklicuje tudi na sklep vlade. Vendar ni bila določena metodologija izračuna te škode, kar bi omogočilo večjo preglednost in lažje reševanje problema.

Predlagajo odpravo regulacije cen

Predlog ljubljanske ekonomske fakultete je, da bi morala biti regulacija cen namenjena le kratkoročnemu stabiliziranju trga v primerih nenadnih dvigov cen. Na podlagi analize gibanja marž po Evropi so ugotovili, da v Sloveniji marže niso nadpovprečno dvigovali v obdobju liberalizacije cen. Glede na to, da je trg v Sloveniji dovolj konkurenčen, bi bilo smiselno razmisliti o odpravi regulacije cen.

Petrol predlaga odpravo regulacije cen za pogonska goriva, ki bi jo nadomestil nov način oblikovanja prodajnih marž, ki so vezane tudi na letno inflacijo. Vlada je objavila osnutek načrta za uravnavanje reguliranih cen za leti 2023 in 2024, ki bi lahko omogočil prilagajanje marž rasti stroškov oz. inflacije, če regulacija ostane. Petrol opozarja, da so z omejitvijo marž omejena sredstva za investicije, predvsem v zeleni prehod.

Petrol se sooča s spremenjenimi razmerami, zaradi česar je obseg investicij lani padel s predvidenih 100 na 60 milijonov evrov. Za letos je zmanjšan s 135 na 75 milijonov evrov. To bo vplivalo na njihovo sposobnost, da do leta 2025 dosežejo ambiciozne cilje. Da bi lahko sledili trendom in povečanim potrebam po energiji, je nujno prilagoditi zakonodajo, prilagoditi projekte in iskati nove rešitve.

Petrol načrtuje več investicij za letošnje leto. Na Hrvaškem bo izvedeno dokončanje tretjega polja sončnih elektrarn. Prav tako bo izpeljana prenova in modernizacija prodajnih mest. Projekt digitalizacije poslovanja in procesov bo zaključen, medtem ko bo vlagano tudi v skladiščne zmogljivosti. Petrol napoveduje tudi povečanje lastne proizvodnje električne energije z lanskih 166,8 na 188,4 teravatne ure (TWh) za letos. Petrolova sončna elektrarna na Hrvaškem bo z močjo 22 MW največja v regiji. V Sloveniji pa so potrdili projekt postavitve sončnih elektrarn na več kot 155 prodajnih mestih.

Umeščanje obnovljivih virov energije v Sloveniji

Obnovljivi viri energije postajajo vse pomembnejši pri zagotavljanju energetske neodvisnosti in zmanjševanju onesnaževanja okolja. V Sloveniji se v zadnjih letih povečuje zanimanje za postavitev večjih elektrarn, ki bi uporabljale sončno ali vetrno energijo. Vendar se postavitev teh naprav pogosto sooča s težavami pri umeščanju v prostor.

Naklonjenost postavitvi sončnih elektrarn večja kot vetrnih

Po mnenju strokovnjakov je naklonjenost postavitvi sončnih elektrarn v Sloveniji večja kot postavitvi vetrnih, saj so lažje umestljive v prostor. Vendar je potrebna primerna zakonodaja, ustrezne subvencije in pripravljenost lokalne skupnosti za uspešno umeščanje teh naprav v prostor.

Novi zakon olajšal umeščanje naprav na obnovljive vire energije

V Sloveniji se trenutno sprejema nov zakon, ki naj bi olajšal postavitev naprav na obnovljive vire energije, predvsem sonce in veter. Ta zakon bo pomemben korak k temu, da bi postavitev teh naprav lahko potekala hitreje. Poleg tega bo potrebno prilagoditi tudi poslovno okolje, da bi dosegli cilje, ki si jih je država zastavila glede uporabe obnovljivih virov energije.

Petrol napoveduje povečanje prihodkov od prodaje

Skupina Petrol je v letnem poročilu za lani napovedala povečanje čistih prihodkov od prodaje na 10,2 milijarde evrov ter povečanje bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) na 250,4 milijona evrov. Poleg tega so napovedali tudi čisti dobiček v višini 117,1 milijona evrov, potem ko so v letu 2020 zabeležili izgubo v višini 2,7 milijona evrov. Vendar so opozorili, da so razmere na energetskih trgih zelo negotove in lahko vplivajo na napovedane rezultate.

Podjetje Petrol je v prvih treh mesecih leta 2023 doseglo plan prodaje v vseh kategorijah in trgih, razen v segmentu prodaje naftnih derivatov na Hrvaškem, kjer marža ni zadostna za pokrivanje stroškov. Morebitna sprememba regulacij ali večji odkloni od načrtov lahko predstavljajo tveganje za nedoseganje zastavljenih ciljev.

Zvišanje plač zaposlenih

Kljub lanski izgubi predlagajo izplačilo dividende v višini 70 centov bruto na delnico, kar je približno polovico manj kot lani. Izplačilo dividende bi znašalo 28,8 milijona evrov od 61,9 milijona bilančnega dobička, kolikor je bil dosežen konec lanskega leta. Podjetje običajno nameni polovico ustvarjenega čistega dobička za dividende, vendar upoštevajo tudi druge vidike, kot je prosti denarni tok. Kljub temu so zaradi zadržanih dobičkov in na podlagi preteklih let predlagali izplačilo dividend. Delničarji, med katerimi so tudi pokojninski skladi, lahko to upoštevajo pri svojih naložbah.

Petrol je naslovil tudi zaposlene in dosegel dogovor o zvišanju plač za skupno 8,68 odstotka v dveh delih, z junijem in oktobrom letos. Podjetje je pojasnilo, da s predlogom ne ogroža poslovanja, razvoja, solventnosti in likvidnosti družbe.

V skladu s strateškim načrtom si bo podjetje še naprej prizadevalo za doseganje ciljev v vseh kategorijah in trgih ter za nadaljnji razvoj.

vir Foto: Pexels