Od danes nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Od danes, 18. junija 2024, do vključno ponedeljka, 1. julija 2024, bodo ob nespremenjenih trošarinah veljale nove najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja.

Cena litra neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo znašala 1,445 evra, kar je znižanje iz prejšnje cene 1,473 evra. Trošarina za bencin ostaja nespremenjena pri 0,45824 evra na liter.

Dizelsko gorivo bo v novem obdobju stalo 1,455 evra na liter, kar je nekoliko manj kot prejšnjih 1,463 evra. Trošarina za dizel ostaja pri 0,42538 evra na liter.

Kurilno olje bo v naslednjih dveh tednih stalo 1,089 evra na liter, kar je znižanje iz prejšnjih 1,099 evra. Trošarina za kurilno olje je nespremenjena pri 0,15085 evra na liter.

Marže trgovcev so, skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene. Te marže lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizla, 0,0794 evra za liter NMB-95 in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto. Kategorijo avtocest in hitrih cest določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriškega dolarja proti evru. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Med te derivate spadajo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

[Vir: MOPE RS]; Portal24; Foto: Freepik