Obsežni inšpekcijski nadzori med zdravniško stavko

V času zdravniške stavke, ki jo vodi Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides od 15. januarja do 28. februarja, je Zdravstveni inšpektorat RS izvedel poglobljen nadzor nad zdravstvenimi storitvami. Cilj nadzora je bil zagotoviti nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev in spoštovanje zakonodaje.

Od začetka stavke do pretekle srede je bilo izvedenih 135 inšpekcijskih nadzorov, od tega 96 na podlagi prejetih prijav. Nadzori so bili opravljeni v 74 javnih zdravstvenih zavodih, vključno z eno bolnišnico in 73 zdravstvenimi domovi, ter pri 60 zasebnih izvajalcih s koncesijo. Področja nadzora so vključevala družinsko medicino, pediatrijo, ginekologijo in zobozdravstvo.

Zdravstveni inšpektorat je trem izvajalcem zdravstvene dejavnosti izdal ureditvene odločbe zaradi nezagotavljanja vseh oblik naročanja. Enemu izvajalcu je bila izdana ustna odločba na zapisnik zaradi nespoštovanja zakona o zdravniški službi in pravilnika o naročanju. Poleg tega je bilo izdanih 59 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in štiri opozorila po zakonu o prekrških zaradi podobnih kršitev.

Inšpektorat je prejel 96 prijav, ki so se nanašale na odpovedi terminov, nedosegljivost ambulant, neizdajo receptov in napotnic ter težave z bolniškimi listi. Vse prijave so obravnavali prednostno. Večina prijav se je nanašalo na neizdajo potrdil o upravičeni zadržanosti z dela.

Odzivi in smernice

Inšpektorat je izvajalce zdravstvene dejavnosti seznani s stališči Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki poudarjajo pomen dostopnosti ambulant in izvajanja zdravstvenih storitev v času stavke. Prav tako so bili izvajalci opozorjeni na dolžnost izdaje bolniških listov. Sindikat Fides, ki stavka od 15. januarja, zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov, določitev karierne poti in odpravo plačnih nesorazmerij. Stavka izpostavlja pomen kakovostnega zdravstvenega sistema in pravične obravnave zdravstvenih delavcev.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik