Nova zakonodaja za zmanjšanje škodljivih učinkov tobaka

Danes bo vlada na svoji seji obravnavala predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Glavni razlog za pripravo te novele je bila potreba po uskladitvi zakonodaje s pravnim redom Evropske unije.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša nova zakonodaja, je prenos direktive Evropske komisije o strožjih določbah za ogrevane tobačne izdelke v nacionalno zakonodajo. Direktiva uvaja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in aromatičnih snovi v njihovih komponentah. Raziskave kažejo, da arome v elektronskih cigaretah povečujejo privlačnost teh izdelkov in zmanjšujejo zaznavanje njihove škodljivosti.

Ministrstvo za zdravje je poudarilo, da čeprav so arome varne pri zaužitju, lahko njihovo vdihavanje dolgoročno povzroči neželene učinke na zdravje dihal. Zaradi tega se uvede prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah, razen tistih, ki so tobačnega okusa.

Poleg tega novela zakona predvideva obvezno embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov z natisnjenimi zdravstvenimi opozorili, podobno kot pri cigaretah. Skladno z evropsko direktivo se uvaja tudi nova definicija za ogrevane tobačne izdelke, ki jih zdaj štejemo za tobačne izdelke za kajenje.

Prepoved kadilnic

Zaradi pomanjkljive zaščite prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu in emisijam drugih povezanih izdelkov se novela zakona zavzema za prepoved kadilnic v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Predlagane spremembe zakona so podprli Državni program obvladovanja raka in Onkološki inštitut Ljubljana, prav tako pa so jih podprle številne nevladne organizacije, vključno z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija, Društvom za zdravje srca in ožilja, Inštitutom Utrip, mrežo Preventivna platforma, Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Inštitutom za zdravje in okolje ter Mednarodno zvezo za zdravje mladih.

Nevladne organizacije so med javno razpravo izrazile mnenje, da bi zakonodaja lahko še bolj strogo urejala uporabo tobaka, če želimo doseči cilj družbe brez tobaka do leta 2040. Predlagajo razširitev prepovedi kajenja na javne prostore, kot so igrišča, športni parki, bazeni, in pred javnimi ustanovami, kot so knjižnice in zdravstveni domovi. Takšne ukrepe že uveljavljajo nekatere države, na primer Španija, ki je določila plaže kot prostor brez kajenja.

Ministrstvo za zdravje je ob pripravi novele poudarilo, da bodo z njenimi ukrepi prispevali k ciljem strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka za obdobje 2022-2030, ki med drugim vključuje cilj zmanjšanja deleža odraslih uporabnikov tobačnih izdelkov pod pet odstotkov do leta 2030. Za mladostnike pa strategija določa cilj, da bo število tistih, ki so uporabili tobačne in druge nikotinske izdelke v zadnjih 30 dneh, do leta 2030 med 13-letniki pod enim odstotkom in med 15-letniki pod petimi odstotki.

vir

Foto: Portal24