Nemški sklad Katera za preostalih 116.998 delnic Name ponuja 25 evrov

Nemški sklad zasebnega kapitala Katera Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 je objavil prevzemno ponudbo za preostalih 12,42 odstotka delnic družbe Nama, ki jih še nima v lasti. Za delnico ponuja 25 evrov, ponudba pa bo veljala od 27. maja do 24. junija.

Katera je namero za prevzem objavila že pred mesecem dni, zdaj pa je podala tudi uradno ponudbo, ki se nanaša na vseh 953.795 delnic Name, zmanjšano za 835.301 delnic, ki jih ima že v lasti, in 1496 delnic, ki so v lasti družbe Salinera. Skupno gre za 116.998 preostalih delnic, kot izhaja iz objave v časopisu Delo in na spletni strani Ljubljanske borze.

Največja posamična lastnica Name je bila do nedavnega Zavarovalnica Triglav, ki je imela na dan 31. december 2023 v lasti 39,07 odstotka delnic. Sledile so Generali zavarovalnica – kritno premoženje s 33,19-odstotnim deležem, Zavarovalnica Generali s 15,32-odstotnim in delniški vzajemni sklad Triglav steber z 10,97-odstotnim lastniškim deležem.

Sklad Katera

Sklad Katera je 19. aprila letos sklenil kupoprodajno pogodbo z Zavarovalnico Triglav, Generali zavarovalnico in Generali zavarovalnico – Sklad neživljenjskih zavarovanj, na podlagi katere je prevzel 835.301 delnic Name oziroma 87,58 odstotka vseh izdanih delnic. Cena za delnico je tudi pri tem poslu znašala 25 evrov.

Družba Nama se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin in upravlja z več kot 25.000 kvadratnimi metri nepremičnin na šestih lokacijah. Družbo od septembra lani vodi Mateja Erman, prokurist pa je Aleš Mataj.

V letu 2023 je Nama ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot leto prej. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 11 odstotkov na 1,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je znašal 472.000 evrov, kar je 32 odstotkov več kot leto prej. To vključuje tudi slabitve naložbe v odvisno družbo Nama In v višini 480.000 evrov, kot izhaja iz letnega poročila Name za lani, objavljenega na Ajpesu.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels