Ministrica Fajon ob 20. obletnici sporazuma o nasledstvu poziva k reševanju odprtih vprašanj

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je 20. obletnici uveljavitve sporazuma o nasledstvu po nekdanji Jugoslaviji države naslednice pozvala, naj zberejo politično voljo in modrost za razrešitev preostalih odprtih vprašanj. V videoizjavi je poudarila, da ureditev teh vprašanj ostaja ena izmed zunanjepolitičnih prioritet Slovenije. Kot so zapisali na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, bo Slovenija nadaljevala s spodbujanjem rednega dialoga držav naslednic na vseh ravneh.

Fajon je poudarila, da je izpolnitev dogovorov iz sporazuma sestavni del vladavine prava, kar je za Slovenijo izjemno pomembno. Slovenija se zavzema za polno uresničitev sporazuma tudi v okviru širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, saj brez rešitve odprtih vprašanj ni mogoče zagotoviti trdnih temeljev za sobivanje in tvorno sodelovanje držav naslednic v EU.

Sporazum kot zavezujoč dokument

Sporazum o vprašanjih nasledstva je prvi mednarodnopravni zavezujoči dokument, ki je potrdil razpad nekdanje Jugoslavije in nastanek petih suverenih držav naslednic. Njegov glavni cilj je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med naslednicami v skladu z mednarodnim pravom. Sporazum so 29. junija 2001 na Dunaju podpisali zunanji ministri Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, takratne Zvezne republike Jugoslavije (danes Srbija) in Makedonije (zdaj Severna Makedonija). Veljati je začel 2. junija 2004, po ratifikaciji s strani Hrvaške.

Slovenija pridobila pomembno premoženje

Na podlagi sporazuma je Slovenija prevzela v last vse nepremično in premično premoženje nekdanje SFR Jugoslavije na njenem ozemlju ob osamosvojitvi. Med drugim je prevzela 13 diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP) in prejela skoraj 12 milijonov evrov iz skupne prodaje nekaterih DKP. Prav tako je pridobila več kot 230 umetniških del slovenskih avtorjev iz DKP-jev v tujini in okoli 220 milijonov evrov iz finančnega premoženja SFRJ. Slovenija je prevzela tudi več kot 100 izvirnikov mednarodnih pogodb, ki se nanašajo izključno na njeno ozemlje, ter 13 izvirnih zapisov slovenskih celovečernih filmov.

Ministrstvo je poudarilo, da bo Slovenija še naprej posvečala posebno pozornost vprašanju predmetov kulturne dediščine, vključno z nasledstvom arhivov in neoviranim dostopom do njih. Nadaljevala bo tudi aktivnosti glede razdelitve morebitnih obstoječih dolgov do tretjih držav ali mednarodnih organizacij.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: EU/GOV