Minister Klemen Boštjančič izvoljen za predsednika Sveta guvernerjev EBRD

Minister Klemen Boštjančič je bil danes na Letnem zasedanju Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) izvoljen za novega predsednika Sveta guvernerjev članic EBRD. Slovenija bo prvič v 30 letih članstva zasedla to pomembno mesto. Minister bo odboru 73 članic banke predsedoval eno leto.

Za podpredsednika je bil izvoljen guverner za Islandijo, za drugega podpredsednika pa guverner za Turčijo. V Svetu guvernerjev EBRD so zastopane vse delničarke banke, ki so odgovorne za delovanje banke, določanje njene strateške usmeritve in odločanje o članstvu, spremembah v strukturi kapitala, imenovanju direktorjev ter finančnih izkazih.

Ob robu izvolitve je minister Boštjančič izpostavil, da je Slovenija vedno aktivno podpirala banko: “Delimo iste vrednote in podpiramo iste prednostne naloge – zeleni prehod, enake možnosti, vključenost, dobro upravljanje in digitalizacijo.”

Minister je poudaril, da bi se morala banka v prihodnje osredotočiti na zeleni prehod, odpornost, digitalizacijo in energetsko samozadostnost. Ključna tema letnega zasedanja 15. in 16. maja v Armeniji je bila priprava novega petletnega strateškega in kapitalskega okvira, ki ga bodo guvernerji potrjevali prihodnje leto v Londonu.

20 let pobude za države v zgodnjem obdobju tranzicije

“Praznujemo 20 let pobude za države v zgodnjem obdobju tranzicije, v katero je vključena tudi Armenija, naša letošnja gostiteljica. Banka v okviru te pobude sprejema večje tveganje pri projektih, ki jih financira, pri čemer seveda še vedno spoštuje načela zdravega bančništva, in poudarja razvoj zasebnega sektorja, zlasti mikro, malih in srednje velikih podjetij, za katera vemo, da so gonilo trajnostnega zaposlovanja, rasti in blaginje. Želimo si, da bi banka sodelovala pri projektih z večjim tveganjem tudi v državah EU, v katerih posluje,” je dejal minister Boštjančič.

Ob tem je dodal, da naj bi bila nova strategija EBRD za Slovenijo sprejeta v naslednjih nekaj mesecih, kar kaže na aktualnost in pomembnost dela EBRD v Sloveniji in regiji: “Ta regija je najbolj donosna med vsemi regijami EBRD in le z ohranjanjem prisotnosti v tej regiji lahko banka ostane donosna in uspešna tudi v prihodnje.”

Minister Boštjančič je vodstvu banke čestital za dobre finančne rezultate, dosežene v preteklem letu, kljub izzivom, s katerimi se je banka morala soočiti: “Menim, da je tudi zelo pomembno, da EBRD v teh spreminjajočih se in negotovih časih ohrani vodilno vlogo. Verjamem, da bo vodstvo pripravilo celovit in verodostojen strateški in kapitalski okvir, ki ga bomo lahko vsi odločno podprli na Svetu guvernerjev prihodnje leto v Londonu.”

Portal24; Foto: Vlada RS