MDS glede japonske denarne politike izraža zaskrbljenost

Mednarodni denarni sklad (MDS) je izrazil zaskrbljenost zaradi negotovosti v zvezi z japonsko denarno politiko. Krishna Srinivasan opozarja, da bi odmik od nizkih obrestnih mer lahko vplival na svetovne finančne trge. Azijski gospodarski obeti so tvegani zaradi zmanjšanja izvoza v razvita gospodarstva, produktivnosti na Kitajskem in motenj v svetovni trgovini. Ti dejavniki predstavljajo velik izziv za gospodarsko rast in stabilnost v regiji. Opozorilo Mednarodnega denarnega sklada kaže, da morajo oblikovalci politik pri obvladovanju tveganj, da bi zagotovili gospodarsko stabilnost v regiji, ostati previdni in proaktivni.

Kitajsko gospodarstvo bo do leta 2028 doseglo manj kot 4-odstotno rast. To je posledica upočasnitve produktivnosti in naložb. Poleg tega obstaja tveganje, da se bo svetovno gospodarstvo razdrobilo na trgovinske bloke, kar bi lahko negativno vplivalo na Azijo, ki je odvisna od izvoza. Medtem ko mora večina azijskih centralnih bank zaostriti denarno politiko, je Japonska izjema, saj njena inflacija ostaja zmerna. Vendar se lahko to stanje spremeni.

Analiza japonske in južnokorejske denarne politike

Po Srinivasanovih besedah obstaja glede japonske denarne politike zaradi povečanja inflacije, negotovost. Višji donosi državnih obveznic lahko globalno vplivajo. Japonski vlagatelji imajo veliko dolžniških naložb v tujini, zato lahko uravnoteženje njihovih portfeljev povzroči zvišanje svetovnih donosov. To lahko privede do odlivov iz portfeljev nekaterih držav. Inflacija v Japonski presega 2-odstotni cilj BOJ-a. Morda bo BOJ spremenil svojo politiko donosnosti obveznic. Kljub ohranjanju izjemno nizkih obrestnih mer namerava BOJ pregledati pretekle denarne politike in morda pod vodstvom novega guvernerja Kazuo Uede postopno odpraviti prejšnji program spodbud.

Po Srinivasanovih besedah naj bi hitro okrevanje Kitajske po omejitvah, povezanih s pandemijo, spodbudilo izvoz v več azijskih državah, vključno z Južno Korejo. Prvo fazo okrevanja Kitajske sta spodbujali potrošnja in storitve, vendar se bo v nadaljevanju leta verjetno povečalo povpraševanje po proizvodnji. Čeprav se skupna inflacija v Južni Koreji zaradi nižjih cen energentov zmanjšuje, se osnovna inflacija, ki ne vključuje hrane in energentov, ni bistveno znižala. To pomeni, da mora biti Banka Koreje previdna pri prehitrem sproščanju denarne politike, hkrati pa se mora izogibati tveganju, da bi jo preveč zaostrila. BOK je februarja in aprila prekinila zviševanje obrestnih mer, vendar ostaja odprta za nadaljnja zvišanja, ki bodo odvisna od gospodarskih podatkov.

Vir Foto: Pexels